data publikacji

Generacja milenium, optymalizacja procesów kadrowych i zarządzanie kompetencjami, czyli trzy trendy dla HR w 2016 roku.

Firmy coraz częściej będą decydowały się na rozwiązania dające pracownikom elastyczność | Fot. ProfiM

Według szacunków firmy Deloitte do 2025 roku pokolenie milenium stanowić będzie 75 proc. ogółu siły roboczej na świecie. Z tego względu organizacje stają przed potrzebą dostosowania systemów do oczekiwań nowych pracowników – to ogromne wyzwanie zarówno dla firm jak i działów HR na najbliższe lata. Jakie inne trendy będą dominowały w rozwiązaniach IT do zarządzania kapitałem ludzkim w 2016 roku?

Należy spodziewać się rosnącej popularności narzędzi wspierających identyfikację i rozwój utalentowanych osób w firmach tak, aby pracownicy efektywniej realizowali cele biznesowe. Niezmiennym zainteresowaniem będą się także cieszyć systemy automatyzujące codzienne procesy kadrowe, pozwalające zaoszczędzić czas i zasoby firmy.

Mobilnie i intuicyjnie

Przedstawiciele pokolenia milenium stopniowo wchodzą na poziom stanowisk kierowniczych, co często wiąże się z potrzebą zmian w środowisku pracy. Z tego względu działy HR coraz częściej będą stawać przed wyzwaniem znalezienia takiego systemu, w którym wszyscy członkowie zespołów będą mogli efektywnie współpracować, jednocześnie realizując strategię biznesową firmy i jej cele.

Milenialsi to wyzwanie dla osób odpowiedzialnych za komunikację, organizację pracy i zarządzanie kapitałem ludzkim. Osoby te oczekują od pracodawcy większej dynamiki działań, niemal nieograniczonego dostępu do informacji oraz pracy grupowej zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz organizacji.

Co więcej, powszechny dostęp do internetu i popularność serwisów społecznościowych sprawiły, że młode osoby podobnego schematu działania oczekują w miejscu pracy. By sprostać tym oczekiwaniom, firmy coraz częściej będą decydowały się na rozwiązania dające pracownikom elastyczność, na przykład poprzez wysłanie wniosku urlopowego czy rozliczenia podróży służbowej niezależnie od tego, czy osoba znajduje się w biurze czy poza nim.

– W nowym roku działy HR będą także chętniej korzystać z intuicyjnych aplikacji mobilnych czy firmowych portali społecznościowych, które pozwalają między innymi na współpracę oraz dają pracownikom samodzielność, jakiej ci oczekują – mówi Teresa Olszewska, Prezes Zarządu GAVDI Polska S.A., firmy specjalizującej się w informatycznym wsparciu procesów zarządzania kapitałem ludzkim.

Kompetencje i talenty

Dbanie o talenty zawsze było priorytetem osób odpowiedzialnych za HR, a w nadchodzącym roku zarządzanie kompetencjami pracowników będzie odbywało się w ścisłym związku z celami biznesowymi wynikającymi ze strategii firmy. Takie podejście stanowić będzie kluczowy element działań w wielu organizacjach.
Jeszcze kilka lat temu programy talentowe opierały się na założeniu, że należy zidentyfikować tzw. „talenty” i ze względu na ich unikalność, rozwijać je w specjalny sposób, ale bez określenia docelowej roli dla danego „talentu”.

– Ostatnio, i w 2016 roku będzie to kontynuowane, tworzenie puli talentów w firmie odbywa się wokół konkretnych potrzeb firmy, np. określonego projektu, nowego produktu, rozwoju zakresu działalności etc. Pracownicy są rozwijani pod konkretną potrzebę. Skuteczna realizacja założeń związanych z identyfikacją i rozwojem utalentowanych osób będzie możliwa m.in. dzięki odpowiednim narzędziom informatycznym wspierającym pracę działów HR, co stanowić będzie duże wsparcie dla efektywności realizacji strategii firmy – mówi Teresa Olszewska.

Niezmiennie automatyzacja

Od kilku lat obserwuje się wzrost zainteresowania optymalizacją procesów kadrowych. Firmy chętnie decydują się na wdrożenie oprogramowania, automatyzującego podstawowe czynności administracyjne, które są codziennością w pracy każdego działu kadr.

– Przewidujemy, że trend związany z optymalizacją podstawowych procesów kadrowych będzie kontynuowany także w tym roku. Firmy szukając realnych oszczędności decydują się na wdrożenia narzędzi informatycznych, które skracają czas trwania wybranych procesów, na przykład generowania i wysyłki deklaracji podatkowych, przekazywania pracownikom formularzy RMUA, uruchamianie elektronicznej teczki pracownika czy optymalizacja sposobu generowania dokumentacji kadrowej. Pozwala to zaoszczędzić czas poświęcany dotychczas na przygotowywanie, drukowanie czy przesyłanie dokumentów, co będzie miało wymierne korzyści budżetowe dla całej firmy – podsumowuje Teresa Olszewska.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5.0