data publikacji

Salesforce, globalny lider w systemach CRM, ogłosił dostępność platformy Work.com – nowego rozwiązania technologicznego oraz bazy zasobów, które pomogą firmom i organizacjom społecznym na całym świecie bezpiecznie otworzyć się ponownie, przekwalifikować pracowników i odpowiedzieć skutecznie na skutki pandemii COVID-19.

Aby wesprzeć reakcję na COVID-19, Salesforce w początkowej fazie pandemii uruchomił Salesforce Care – pakiet rozwiązań, bezpłatny przez 90 dni, mający pomóc firmom ustabilizować się w początkowej fazie kryzysu

Work.com zawiera nowe rozwiązania przyspieszające reakcję sektora prywatnego i publicznego na pandemię COVID-19, w tym na ocenę dobrego samopoczucia pracowników, zarządzanie zmianami, śledzenie kontaktów, zarządzanie reagowaniem kryzysowym oraz zarządzanie dotacjami i pracą wolontariuszy. Centrum dowodzenia Work.com łączy wszystkie strumienie danych, dzięki czemu firmy i organizacje mogą podejmować bardziej świadome decyzje. Ponadto Work.com daje możliwość dostępu do wiedzy i doświadczeń ekspertów ds. zdrowia oraz liderów biznesu i całego ekosystemu Salesforce.

Dzięki Work.com łączymy potężną technologię, naszych partnerów i sieć ekspertów, aby pomóc organizacjom w ponownym otwarciu i wyjściu z kryzysu, stawiając zdrowie i bezpieczeństwo pracowników oraz klientów na pierwszym miejscu – komentuje Bret Taylor, prezes i dyrektor operacyjny Salesforce.

Aby wesprzeć reakcję na COVID-19, Salesforce w początkowej fazie pandemii uruchomił Salesforce Care – pakiet rozwiązań, bezpłatny przez 90 dni, mający pomóc firmom ustabilizować się w początkowej fazie kryzysu. Teraz gdy ograniczenia związane z COVID-19 zmniejszają się, a gospodarka zaczyna się restartować, czeka nas bardziej skomplikowana faza. Firmy i organizacje będą musiały być na bieżąco informowane i dostosowywać się do stale zmieniających się lokalnych i ogólnokrajowych wytycznych. Będą potrzebować nowych sposobów planowania, zarządzania i monitorowania gotowości pracowników oraz obiektów, a także sprawnego zarządzania kryzysowego. Będą potrzebować silnej współpracy między działami oraz narzędzi, aby szybko podejmować decyzje oparte na danych i komunikować się z pracownikami, partnerami i klientami na dużą skalę.

Nowe rozwiązania Salesforce Work.com
Rozwiązania Work.com umożliwiają organizacjom bezpieczny powrót do działalności i zarządzanie logistyką powrotu do pracy, stawiając zdrowie i bezpieczeństwo pracowników i klientów na pierwszym miejscu.
•       Centrum Work.com to zintegrowane miejsce, gdzie szefowie firm mogą uzyskać pełen wgląd w stan przygotowań do powrotu do pracy w różnych lokalizacjach firmy, wśród swoich pracowników i klientów, a w konsekwencji podejmować decyzje oparte na rzetelnych danych. Ułatwia też kontakt i komunikowanie się wewnątrz organizacji,  jak i z klientami. Centrum dowodzenia umożliwia organizacjom gromadzenie zaufanych danych z wewnętrznych aplikacji i ankiet, tworzenie i rozpowszechnianie komunikatów dla pracowników na dużą skalę oraz wyświetlanie publicznych danych za pośrednictwem centrum danych Tableau COVID-19.
•       Funkcja śledzenia kontaktów pozwala organizacjom sektora publicznego i prywatnego na śledzenie kontaktów zdrowotnych w bezpieczny sposób z zachowaniem pełnej prywatności. Jest to możliwe dzięki zbieraniu danych od osób zarażonych lub potencjalnie narażonych oraz tworzenie wizualnych map kontaktów i lokalizacji w celu monitorowania potencjalnych interakcji i powstawania ognisk.
•       Zarządzanie reagowaniem kryzysowym to pakiet produktów zbudowany we współpracy z Accenture, który pozwala organizacjom zdrowia publicznego, agencjom rządowym i sektorowi prywatnemu zarządzać wszystkimi rodzajami sytuacji kryzysowych, zapewniać opiekę osobom poszkodowanym oraz szybko przydzielać zasoby i usługi.
•        Dobre samopoczucie pracowników to jeden z najistotniejszych wskaźników. Firmy mogą tworzyć ankiety na temat zdrowia zatrudnionych, monitorować trendy zdrowotne i wykorzystywać te dane do podejmowania świadomych decyzji o powrocie do pracy przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa.
•        Zarządzanie zmianami umożliwia organizacjom zorganizowanie powrotu pracowników do biura dzięki funkcjom, które mogą pomóc zmniejszyć gęstość pracowników w przestrzeni biurowej.
•      „MyTrailhead for Employees” dostarcza natomiast treści, które pomagają pracownikom w doskonaleniu nowych sposobów pracy poprzez gotowe programy szkoleniowe, edukacyjne i wellness. Ponadto pracodawcy mogą w ten sposób zapewnić, aby powracający pracownicy przestrzegali nowych zasad bezpieczeństwa i dysponowali niezbędnymi informacjami.
•        Zarządzanie wolontariuszami i dotacjami pomoże organizacjom osiągnąć założone cele pomocowe dzięki elastycznym, skalowalnym narzędziom, które usprawnią koordynację wolontariuszy i procesy przyznawania dotacji. Teraz każda organizacja będzie mogła osiągnąć sukces, dopasowując odpowiednich wolontariuszy do wydarzeń i automatyzując cykl życia dotacji.


Planuje się, że centrum dowodzenia Work.com oraz centrum zarządzania zmianami będą ogólnie dostępne w czerwcu 2020 r. Każde z nich stanowi dodatek do Platform Starter ze wstępną ceną ustaloną na 5 USD za użytkownika miesięcznie. Dodatek wellness dla pracowników zostanie dołączony do Centrum dowodzenia Work.com.
Zarządzanie reagowaniem kryzysowym, które obejmuje śledzenie kontaktów, będzie ogólnie dostępne w drugiej połowie maja 2020 r.

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5.0