data publikacji

Ile czasu zajmuje nam korespondencja mailowa, telefony i spotkania formalne? Jak działania te przekładają się na rozwój firmy? A ile wspaniałych pomysłów rodzi się w kuchni lub przy ekspresie do kawy?

Biuro odpowiadające na potrzeby zespołu, skrojone na miarę – pozwoli zadowolić i zatrzymać pracownika, a także zdobyć nowe talenty

Takich i podobnych pytań można postawić jeszcze szereg, na przykład: Ile czasu chcemy pracować w ciszy i skupieniu? Czy pracujemy zespołowo czy indywidualnie?

Co więc tak naprawdę powinno być puntem wyjścia do znalezienia biura idealnego? O tym mówi w kolejnej części Praktycznego Poradnika Najemcy Biura Regina Gul – Starszy Kierownik Projektu w JLL.

Z poniższego artykułu dowiemy się, jak ważne jest stworzenie strategii miejsca pracy, zapewniającej maksymalne dopasowanie biura do potrzeb pracowników, usprawnienie ich komunikacji, produktywności, a także optymalizację kosztów nieruchomości.

Co naprawdę naprawdę robimy w pracy?

Przeprowadzone przez JLL badania wykazały bardzo dużą rozbieżność pomiędzy czynnościami, na które pracownicy poświęcają najwięcej czasu, a tymi, które tworzą największą wartość dla firmy. Blisko trzy czwarte respondentów uważa analizę, dyskusję i burzę mózgów za najbardziej produktywne działania.
Jednak większą część dnia pracy zabiera nam korespondencja mailowa, telefony i spotkania formalne, które – choć niezbędne – w niewielkim stopniu przyczyniają się do rozwoju firmy.

Punkt wyjścia: przyjemność dla pracowników, produktywność dla pracodawcy

Punktem wyjścia do rozważań o koncepcji i kształcie nowego biura powinno być zdefiniowanie tego, co tworzy wartość w danej organizacji, jak również położenie nacisku na takie rozwiązania przestrzenne i technologiczne, które sprzyjają zadowoleniu pracowników.

Co ma na celu tworzenie biura idealnego? To przede wszystkim stworzenie miejsca, które jest przyjazne dla pracowników, wspiera produktywność i kreatywność, odzwierciadla wartości firmy.

Pamiętajmy, że posiadanie biura odpowiadającego na potrzeby zespołu, skrojenie go na miarę – pozwoli zadowolić i zatrzymać pracownika, a także zdobyć nowe talenty.

Wizja i warsztat

Kluczem w projektowaniu przestrzeni biurowej jest dostosowanie jej do specyfiki firmy, a także do potrzeb jej pracowników.

Przystępując do opracowywania nowej strategii miejsca pracy organizujemy tzw. warsztat otwierający. Jest to spotkanie z kadrą zarządzającą, w trakcie którego rozmawiamy o sposobie funkcjonowania obecnego biura, planowanym przebiegu procesu optymalizacji powierzchni, a także nakreślamy wizję nowego środowiska pracy, a nawet przyszły klimat i atmosferę.

Wywiady z kadrą zarządzającą

Celem wywiadów jest zrozumienie sposobu wykorzystywania obecnej przestrzeni biurowej i określenie najważniejszych potrzeb pracowników. W trakcie szczegółowych wywiadów z lokalną kadrą zarządzającą poznamy jej spojrzenie na biznes, wartości kulturowe oraz przyszłe strategie i cele. Dzięki wywiadom możemy zrozumieć potrzeby klienta oraz uwarunkowania lokalne.

Zaleca się, aby w wywiadach wzięła udział kadra zarządzająca najwyższego szczebla oraz liderzy poszczególnych działów i główni interesariusze, zwłaszcza działu HR i IT. Wywiady są pierwszym krokiem w procesie zarządzania zmianą, dającym zespołowi do zrozumienia, że jego opinia jest ważna dla pracodawcy i że efekt końcowy całego procesu optymalizacji biura będzie uwzględniał jego potrzeby i oczekiwania.

Badanie

Następnym krokiem jest badanie wykorzystania przestrzeni. To kompleksowa analiza pozwalająca zrozumieć jak pracownicy faktycznie wykorzystują swoją powierzchnię biurową. Badanie to pozwoli określić, w jaki sposób biuro wykorzystywane jest w trakcie godzin pracy oraz jak można zoptymalizować wykorzystanie przestrzeni.

Sprawdzamy, jaki jest potencjał dla wprowadzenia biurek współdzielonych, jak najlepiej pogodzić zapotrzebowanie na sale spotkań z ich rzeczywistą ilością oraz jakie dodatkowe przestrzenie należałoby stworzyć w biurze, aby zwiększyć komfort pracy. Badanie to przeprowadzają nasi „obserwatorzy”, którzy sprawdzają wykorzystanie poszczególnych biurek, salek spotkań i pozostałych funkcji towarzyszących.

Ankiety

Ankieta wydajności miejsca pracy jest kompleksowym internetowym badaniem stopnia zadowolenia zespołu z obecnego biura. W ankiecie zawieramy szereg pytań dotyczących rzeczywistego, jak również preferowanego sposobu pracy, funkcji oraz aranżacji biura.

Grupy fokusowe

Stworzenie tzw. grup fokusowych pozwala nam określić jakie czynniki związane z miejscem pracy są wymagane, aby usprawnić działania poszczególnych zespołów i działów. Umożliwią nam one określenie konkretnych potrzeb biznesowych, stylów pracy, dodatkowych możliwości i przyszłych oczekiwań związanych z miejscem pracy, a także potencjalnych wyzwań.

To nasz sposób na sprawdzenie opinii pracowników i znakomita okazja na zadanie pytań i uzyskanie odpowiedzi. Można śmiało powiedzieć, że taka sesja jest rzeczywistą szansą na przetestowanie koncepcji nowego biura wśród szerszej grupy odbiorców. Jest to także potężne narzędzie zarządzania zmianą.

Finalizacja

Na końcu procesu optymalizacji biura podsumowujemy wnioski z dotychczasowych etapów procesu, czyli z badania wykorzystania przestrzeni, ankiety wydajności miejsca pracy, wywiadów z kadrą zarządzającą i grup fokusowych. Następnie opracowujemy strategię dla nowej aranżacji biura z uwzględnieniem stylów pracy, nowego rozkładu miejsc pracy, funkcji oraz lokalizacji poszczególnych działów. Wskazujemy także ułatwienia i bariery dla przyszłych zmian, a także mapę dla procesu zarządzania zmianą.

Odpowiednia strategia miejsca pracy zawiera także wytyczne projektowe dla architekta wraz z budżetem przestrzennym.

Nie tylko lokalizacja

Niezmiennie do najważniejszych kryteriów wyboru powierzchni biurowej, niezależnie od branży, w której działa firma, należą:
- lokalizacja, w tym możliwość dojazdu samochodem,
- dostęp do środków transportu publicznego,
- jakość biura,
- cena.

Dużą uwagę zwraca się na udogodnienia w budynku i jego otoczeniu. Coraz większą wagę firmy przywiązują do „zielonych” rozwiązań i certyfikatów projektów biurowych, które mogą mieć korzystny wpływ tak na koszty operacyjne, jak i jakość środowiska pracy. Poza uniwersalnymi kryteriami wyboru powierzchni biurowej coraz więcej firm myśli o jakości przestrzeni, jej wykorzystaniu i zaprojektowaniu w odpowiedni sposób.


Workplace Strategy - czyli opracowywanie strategii środowiska pracy - jest w Polsce coraz bardziej popularne, coraz więcej firm wybiera właśnie tę drogę. Dlaczego? Żeby dopasować biuro do potrzeb pracowników, poprawić komunikację, produktywność, wzmocnić współpracę, wspólne działanie. Warto!

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0.0