data publikacji

Czy twoi koledzy z pracy powinni wiedzieć, ile dokładnie zarabiasz?

Źródłem niebezpieczeństwa w firmie może być trudny w obsłudze sprzęt, ponieważ 39 proc. pracowników używa do łączenia się z siecią służbową własnych urządzeń


Europejskie firmy same narażają się na niebezpieczeństwo. Z badań przeprowadzonych przez Sharp wynika, że bardzo wielu pracowników nie traktuje poważnie kwestii bezpieczeństwa i poufności danych. Aż 8 proc. osób biorących udział w ankiecie stwierdziło, że miało dostęp do poufnych informacji, którego mieć nie powinni.

Do nieprzestrzegania firmowej polityki bezpieczeństwa przyznała się jedna piąta badanych (20 proc.), którzy wyznali, że przechowują dane firmowe w publicznej chmurze, pomimo że nie mają na to zgody przełożonych. Obejmuje to także 26 proc. proc. respondentów, którzy pracują w działach HR, narażając dane osobowe pracowników, włączając w to informacje o wynagrodzeniach i paski płacowe.

21 proc. respondentów stwierdziło, że bez zgody firmy wykorzystują ogólnodostępne strony do wymiany plików, a jedna trzecia respondentów (29 proc.) przyznała, że łamie zasady pracy w biurze, zabierając pracę do dokończenia w domu.

Źródłem niebezpieczeństwa w firmie może być trudny w obsłudze sprzęt, ponieważ 39 proc. pracowników używa do łączenia się z siecią służbową swoich własnych urządzeń, gdyż są one łatwiejsze w użyciu. W pokoleniu tzw. millenialsów (osoby urodzone po 1982 roku) taki sposób postępowania zauważalny jest wśród niemal połowy (47 proc.) ankietowanych, a w przypadku osób pracujących w działach IT i HR – odpowiednio 49 i 47 proc.

Ekspertka w dziedzinie bezpieczeństwa i prywatności, dr Karen Renaud, przekonuje, że wyniki pokazują, iż firmy powinny lepiej wspierać swoich pracowników.
– Dopóki firmy będą przymykać oko na działania pracowników i z założenia ignorowały niebezpieczne zachowania, bezpieczeństwo danych w firmie będzie zawsze narażone na szwank. Na przykład nagradzanie pracy z domu po godzinach bez zapewniania pracownikom bezpiecznych narzędzi, takich jak komunikacja VPN, to wyraźny przekaz, że firma nie promuje bezpiecznych postaw – podkreśla dr Karen Renaud.
 
– Jeśli dodatkowo weźmiemy pod uwagę, że 75 proc. pracowników pracuje na etatach mobilnych, a 81 proc. zatrudnionych korzysta z dokumentów również poza biurem, dojdziemy do wniosku, że firmy muszą zdecydowanie zacząć nadążać za takim stanem rzeczy. To na nich spoczywa obowiązek znalezienia równowagi między nowoczesnymi metodami pracy, a bezpiecznym udostępnianiem plików – komentuje Szymon Trela, Product Manager, Sharp Electronics CEE.

Niebezpieczeństwa nie są ograniczone do danych w postaci cyfrowej. Ponad połowa pracowników (55 proc.) przyznała, że ich koledzy zostawiają dokumenty w drukarce, znacznie zwiększając prawdopodobieństwo trafienia ich przed oczy niepowołanych do tego pracowników biura.

Gdy unijne Rozporządzenie o ochronie danych (GDRPGeneral Data Protection Regulation) wejdzie w życie w maju 2018, firmom będą groziły wysokie grzywny za pewne naruszenia w ochronie danych, co spowoduje, że priorytetem stanie się wprowadzenie rygorystycznych regulaminów i praktyk.

Sharp stworzył darmowy przewodnik zawierający porady od dr Renaud dotyczące sposobu poprawy bezpieczeństwa danych w firmie – do pobrania ze strony www.sharp.pl/unlock


 

Dodatkowe informacje o rozwiązaniach dla biznesu można uzyskać na:
www.sharp.pl
www.linkedin.com/company/sharp-eu

 

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5.0