data publikacji

Polskie firmy obsługujące procesy biznesowe świadczą obecnie bardzo zaawansowane usługi, także na rzecz firm o zasięgu globalnym.


Specjalizacja, jeśli chodzi o rodzaj świadczonych usług, widoczna jest też na poziomie regionalnym, a Polska ma szanse stać się mekką światowego outsourcingu. Już w tej chwili polski sektor jest najsilniejszy w regionie. Około 40 proc. osób zatrudnionych w branży SSC/BPO w Europie Środkowo-Wschodniej pracuje w naszym kraju. Mamy więc silne atuty, by zostać globalnym liderem w tej dziedzinie. Światowe rankingi lokują Polskę w czołówce pod względem najlepszych lokalizacji dla usług biznesowych.

20 lat doświadczeń

Mamy już za sobą dekadę rozwoju branży, dysponujemy wykwalifikowanymi specjalistami i zapewniamy relatywnie niskie koszty pracy, biorąc pod uwagę poziom zaawansowania świadczonych usług. Za Polską przemawia również centralna lokalizacja na kontynencie, członkostwo w Unii Europejskiej oraz stabilność polityczna i gospodarcza. Kraje Europy Środkowo-Wschodniej, jak Polska, Czechy i Węgry wzmocniły swoje pozycje w branży ze względu na wydarzenia na Ukrainie i w Rosji. Polska konkurowała dotąd z Ukrainą, szczególnie na rynku usług IT.
Wcześniej polski sektor outsourcingowy zyskał także podczas serii krwawych wydarzeń, które miały miejsce w państwach Bliskiego Wschodu i w Afryce. Egipt, Tunezja, Maroko i Algieria straciły wówczas pozycję, jaką zajmowały w sektorze usług biznesowych. Należy też wspomnieć, że ostatnio Londyn stracił w oczach inwestorów zza oceanu, chcących rozpocząć działalność w Europie. Zmienili oni nieco swoją optykę i pierwszych kroków nie kierują już wyłącznie do stolicy Wielkiej Brytanii, ale biorą pod uwagę również Budapeszt, Pragę, Bratysławę, Kraków i Warszawę.

Akcja specjalizacja

Polskie firmy wyspecjalizowały się w obsłudze zleceń wymagających wiedzy eksperckiej, szczególnie w dziedzinie obsługi procesów księgowo-finansowych i informatycznych oraz badawczo-rozwojowych.
- Umiejętności i doświadczenie polskiej kadry pozwalają obecnie na kompleksową obsługę firm o zasięgu globalnym. Polskie firmy zaczęły koncentrować się na coraz węższych dziedzinach biznesu. Tu dobrym przykładem jest TMF Poland, firma specjalizująca się m.in. w start-upach. Rozpoczęcie działalności w innym kraju jest dla wielu firm dużym wyzwaniem, dlatego pomagamy zarówno dużym, jak i małym firmom szybko i skutecznie oraz bezpiecznie rozpocząć działalność w innym kraju. Oferujemy wsparcie i pomoc w dowolnym miejscu na świecie - podkreśla Mikołaj Pluciński, prezes zarządu TMF Poland.

Payroll i HR

Kluczową specjalizacją TMF, obok księgowości, są usługi payrollowe. Jest to jedyna firma na rynku tak ściśle ukierunkowana. Dzięki znajomości dokładnej specyfiki procesu płacowego w różnych krajach, globalny zespół koordynatorów TMF lepiej rozumie potrzeby międzynarodowych klientów, a co się z tym wiąże, może zaproponować sprawdzone rozwiązania.
- Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych globalnych jak i lokalnych klientów utworzyliśmy w Polsce nową usługę, dotyczącą koordynacji procesów Human Resources. TMF proponuje rozwiązania dopasowane do indywidualnych potrzeb firmy i jej pracowników - podkreśla Mikołaj Pluciński.
W Polsce obsługiwana jest znacząca liczba największych światowych instytucji finansowych i banków. Znajdują się wśród nich m.in.: UBS, ING, BNP Paribas, HSBC, Deutsche Bank, Credit Suisse, Citibank, RBS, UniCredit, Santander i Nordea. Jeśli udałoby się przyciągnąć do naszego kraju kolejne projekty i przejąć obsługę zaawansowanych procesów świadczonych na rzecz instytucji finansowych oraz międzynarodowych funduszy inwestycyjnych, jest szansa, że w ciągu następnych kilku lat zatrudnienie w polskim sektorze usług dla biznesu podwoi się.
Wzrost zatrudnienia w tym sektorze ułatwiłaby zmiana przepisów, które upraszczałyby tworzenie i zarządzanie międzynarodowymi funduszami inwestycyjnymi oraz łagodziłyby procedury obsługi instytucji finansowych przez firmy outsourcingowe.

Regionalne specjalizacje

Grupa TMF spostrzega ogromny potencjał i wzrost branży w przeciągu ostatnich kilku lat. Zauważają go również samorządy miast, które starają się zainteresować inwestorów swoimi lokalizacjami. Wcześniej obsługę w zakresie BPO, SSC i ITO przyciągały głównie miasta będące największymi ośrodkami outsourcingu w Polsce (tj. Kraków, Wrocław, Warszawa, Katowice, Poznań, Trójmiasto i Łódź). Obecnie centra nowoczesnych usług biznesowych zaczynają się pojawiać także w mniejszych miastach, które dysponują odpowiednim zapleczem kadrowym i biurowym, a outsourcing staje się motorem rozwoju takich ośrodków regionalnych, jak Bydgoszcz, Radom, Lublin, Olsztyn, Bielsko-Biała, Białystok, Rzeszów czy Szczecin.
Coraz bardziej widoczna jest również specjalizacja w ramach obsługiwanych procesów biznesowych w poszczególnych regionach Polski. Wiąże się to z profilem ośrodków akademickich, które zapewniają lokalną kadrę. W Aglomeracji Śląskiej z Katowicami i w Rzeszowie świadczone są głównie usługi w zakresie obsługi procesów IT. Badania i rozwój to domena Wrocławia. W Trójmieście przeważają usługi z zakresu IT oraz R&D, a Warszawa, Poznań i Olsztyn wyspecjalizowały się w usługach finansowo-księgowych.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5.0