data publikacji

Sektor nowoczesnych usług dla biznesu wyrastający na prawdziwą gwiazdę polskiej gospodarki, wpływając przy okazji na rozwój innych dziedzin rynku.

 


Przed dekadą, kiedy outsourcing w naszym kraju dopiero się rozwijał, w powszechnej świadomości istniał wyłącznie jako sposób na redukcję kosztów w firmach. Obecnie sektor nowoczesnych usług dla biznesu staje się jednym z najmocniejszych filarów polskiej gospodarki. Branża odnotowuje wzrost nie spotykany w innych segmentach gospodarki, stymulując przy tym rozwój różnych dziedzin rynku.   

Wysoko w rankingach

Polska bryluje w globalnych rankingach, które badają atrakcyjność inwestycyjną na świecie. Według tegorocznego raportu Gartnera nasz kraj jest najlepszym do lokowania nowych centrów usług biznesowych w rejonie Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA).
Także światowy ranking Tholons Top 100 Outsourcing Destinations klasyfikuje Kraków jako najlepszą w Europie lokalizację dla firm z branży nowoczesnych usług dla biznesu. Wysokie pozycje na liście zajęły również Warszawa i Wrocław.

Kadra, ceny, jakość

Zachodnich inwestorów przyciąga do Polski m.in. wysoko wykwalifikowana kadra, która zapewnia usługi na światowym poziomie. Oferujemy przy tym bardzo dobrą relację ceny do jakości obsługi.
To powody, dla których ta branża w sposób widoczny się rozwija. W ciągu ostatnich 10 lat liczba centrów usług z kapitałem zagranicznym wzrosła w Polsce niemal pięciokrotnie.
– Nasi specjaliści posiadają kompetencje, które umożliwiają obsługę światowych firm i prowadzenie międzynarodowych projektów – podkreśla Mikołaj Pluciński, prezes zarządu TMF Poland, wchodzącej w skład TMF Group, która jest globalnym dostawcą usług dla biznesu, działającym w 120 krajach. - Polski rynek nowoczesnych usług dla biznesu jest już bardzo dojrzały. Umożliwiło nam to uruchomienie w tym roku działu, którego zadaniem jest kontrola usług biznesowych, świadczonych w różnych krajach na rzecz globalnych klientów TMF Group. Nasze biuro w Warszawie zapewnia firmom działającym na różnych rynkach scentralizowaną kontrolę procesów biznesowych z jednym punktem kontaktu.

Światowy lider

Polska wyrasta na światowego lidera na rynku usług BPO. Dominujące w branży Indie i Chiny, których atutem wciąż jest cena, pokonujemy jakością usług, świadczonych w europejskim środowisku kulturowym. Dzięki szybkiemu wzrostowi sektora nowoczesnych usług dla biznesu generowanych jest wiele nowych miejsc pracy. Tylko w centrach usług z kapitałem zagranicznym w połowie 2014 roku zatrudnionych było ok. 130 tys. osób.
Najwięcej pracowników sektorowych skupia Kraków, Warszawa i Wrocław. Obserwatorzy rynku szacują, że w ciągu najbliższych trzech lat zatrudnienie w branży może wzrosnąć nawet o kolejne 100 tys. Jak zaznacza Mikołaj Pluciński, na rozwoju segmentu usług dla biznesu korzysta wiele przedsiębiorstw współpracujących z firmami BPO/SSC. Dzięki temu dodatkowe miejsca pracy powstają także w firmach z branży handlowej, transportowej, usług szkoleniowych, gastronomicznej, utrzymania czystości czy ochrony.

Jeszcze więcej biur

Wzrost sektora związany jest też z dużym zapotrzebowaniem na biura, dlatego napędza także koniunkturę na rynku powierzchni biurowych w największych aglomeracjach w kraju. Analitycy oceniają, że w tym roku oddana zostanie największa ilość biur w historii polskiego rynku. W wielu miastach to właśnie firmy z sektora nowoczesnych usług dla biznesu są głównym najemcą biur.
Większość projektów biurowych realizowanych poza Warszawą powstaje na potrzeby firm z tej branży. W Krakowie firmy świadczące usługi biznesowe zajmują ponad połowę całej powierzchni biurowej w mieście, w Łodzi i we Wrocławiu - ponad 40 proc., a w Trójmieście i Katowicach niemal jedną trzecią – wynika z analiz JLL.
Świetne oceny naszego kraju w globalnych rankingach, potwierdzające atrakcyjność inwestycyjną Polski i dobrą kondycję rynku nieruchomości komercyjnych ściągają z kolei coraz więcej inwestorów, którzy dokonują u nas zakupów, głównie w segmencie handlowym i biurowym.


Prognozy mówią, że wolumen transakcji inwestycyjnych w 2014 roku będzie większy niż sprzedaż ubiegłoroczna, która wyniosła ponad 3 miliardy euro.


1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5.0