data publikacji

Body leasing, Team leasing lub Managed services… Który rodzaj outsourcingu sprawdzi się najlepiej i w jakiej sytuacji?

Outsourcing personalny to rozwiązanie dla firm, które potrzebują wsparcia zadaniowego i poszukują przy tym krótkofalowych rozwiązań

W dynamicznie zmieniającym się otoczeniu biznesowym rośnie zapotrzebowanie na specjalistyczne usługi IT. To moment, w którym warto pomyśleć o przekazaniu ich części firmie zewnętrznej. Odpowiednio dobrany outsourcing jest nie tylko formą odciążenia pracowników czy szansą na świeże podejście, ale pozwala także na widoczną redukcję kosztów.
Jakie możliwości dostępne są dziś na rynku?

Zadaniowość, czyli outsourcing personalny

Przy realizacji ważnych projektów pojawia się potrzeba okresowego wsparcia specjalistów z branży IT. Tradycyjne umowy, okazują się w takich przypadkach drogie i ramowo sztywne. Outsourcing personalny oferuje możliwość elastycznego zatrudnienia, którego zaletą jest właśnie rentowność. Korzystając z tego rozwiązania możliwa jest współpraca z pojedynczymi konsultantami, czyli tzw. body leasing, ale gdy konieczny jest duży nakład pracy, także z całymi zespołami – czyli tzw. team leasing. Wynagrodzenie może być naliczane za godziny pracy lub za projekt. Należy wtedy bardzo dokładnie określić swoje oczekiwania, mając na uwadze, że najmowani pracownicy wdrażani są z zewnątrz, jedynie na chwilę.

Ten rodzaj świadczonych usług IT zwykle sprawdza się przy realizacji mniejszych projektów, dla dużych, średnich, jak i mniejszych firm. Ten krótki czas współpracy i fakt korzystania z zewnętrznych zasobów ludzkich sprawiają, że przedsiębiorcy obawiają się utraty panowania nad realizacją projektów oraz spadku zaufania do pracowników.

– Taki obrót sytuacji nie będzie miał miejsca przy dokładnym procesie selekcji dostawców tego typu usług. Outsourcing personalny to rozwiązanie dla firm, które potrzebują wsparcia zadaniowego i poszukują przy tym krótkofalowych rozwiązań – wyjaśnia Tomasz Tywoniuk, Dyrektor Sprzedaży, z Transition Technologies Managed Services, spółki wchodzącej w skład Grupy Kapitałowej Transition Technologies S.A.

Managed Services: kompleksowe wsparcie specjalistów

Nową formą outsourcingu IT, która coraz silniej zyskuje na znaczeniu, są usługi zarządzane (Managed Services – MS). Według portalu Statista, do 2020 roku wydatki na nie przekroczą 229 bilionów dolarów w skali świata.

O rosnącej popularności tego modelu świadczenia usług IT decyduje m.in. fakt, że mogą one całkowicie odciążyć firmowy zespół od wykonywania zadań związanych z danym projektem czy obszarem działania przedsiębiorstwa – klient widzi jedynie efekt końcowy, bez konieczności angażowania swoich pracowników w realizację prac. Jednocześnie, dedykowany przez usługodawcę zespół specjalistów na bieżąco informuje klienta o postępach w  projekcie i zakończeniu jego poszczególnych etapów.

Dla przykładu, wybrana przez nich grupa specjalistów prowadzi monitoring firmowej sieci 24h na dobę. To w jej rękach leży zapobieganie problemom, wykrywanie awarii oraz ich naprawa, która nie ogranicza się jedynie do zdalnej pomocy, lecz w razie konieczności także fizycznej obecności. Po stronie usługodawcy leży również zapewnienie bezpieczeństwa danych – ich  szyfrowanie oraz archiwizacja, utrzymywanie serwerów i skrzynek pocztowych, czy współpraca z podwykonawcami. Dodatkowo usługi zarządzane charakteryzują się dostępnością serwisów i Help Desków, dzięki czemu zapewniony zostaje stały kontakt ze specjalistami.

– Usługodawca ponosi pełną odpowiedzialność za powierzony mu projekt, a ryzyko biznesowe przedsiębiorcy spada. W takim przypadku konieczne jest pełne zaufanie wobec firmy zewnętrznej i stałe budowanie relacji: powierzamy przecież w obce ręce newralgiczne dane o naszej działalności. Transition Technologies jako dostawca Managed Services stawia szczególny nacisk na kwestię bezpieczeństwa oraz zapewnienie stałego kontaktu z naszym zespołem – dodaje Tomasz Tywoniuk.


Korzystanie z zasobów zewnętrznych jest nowoczesnym rozwiązaniem dla firm, które szukają sposobu na ograniczenie wydatków. Wybór modelu dostosowanego do potrzeb firmy może znacząco usprawnić jej funkcjonowanie i ograniczyć koszty płynące z dotychczas znanych rozwiązań.    

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5.0