data publikacji

Z najnowszego raportu Well Workplace, przygotowanego przez międzynarodową firmę doradczą Cushman & Wakefield wynika, że jedynie biura zaprojektowane zgodnie z zasadami wellbeing mogą zapewnić wyższe dochody deweloperom i właścicielom nieruchomości.

Raport Well Workplace pokazuje, że biura, które są WELL, mogą stać się prawdziwym magnesem dla nowych talentów

W raporcie przedstawiono najważniejsze trendy, szanse i wyzwania stojące przed właścicielami i najemcami budynków biurowych w związku z rosnącymi wymaganiami pracowników dotyczącymi zdrowia oraz jakości środowiska pracy. Nieruchomości, które zapewniają warunki sprzyjające zachowaniu dobrego samopoczucia użytkowników, zapewniają swoim właścicielom przewagę komercyjną i gwarancję wzrostu wartości posiadanych aktywów.

Z badania przeprowadzonego przez Urban Land Institute wynika, że zdaniem dwóch trzecich specjalistów z sektora budowlanego stosowanie rozwiązań mających na celu zapewnienie dobrostanu pracowników może bezpośrednio wpłynąć na sukces rynkowy i wartość ekonomiczną nieruchomości. Z kolei, jak pokazuje badanie przeprowadzone przez Dodge Data & Analytics, ponad jedna czwarta wynajmujących uważa, że takie podejście pozwala na ustalanie wyższych stawek czynszu, a blisko połowa stwierdza, że powierzchnie tego typu szybciej znajdują najemców.

– Wzrost znaczenia dobrostanu to nie tylko chwilowa moda, lecz rosnąca świadomość firm, że pracownicy stanowią największy koszt i mają największy udział w sukcesie firmy – podkreśla Sophy Moffat, autorka raportu, dział badań i analiz w regionie EMEA, Cushman & Wakefield. – Przesłanie dla sektora nieruchomości komercyjnych, jak i całego sektora budowlanego jest jednoznaczne: niezbędna jest zmiana podejścia do projektowania i tworzenia miejsc pracy w taki sposób, aby sprostać wyzwaniom przyszłości.

Prym w zakresie zmiany podejścia do organizacji miejsca pracy wiodą duże firmy z sektora technologicznego. Skłania je do tego rywalizacja o pozyskanie i zatrzymanie najlepszych pracowników, często o tych samych specjalistów walczą między sobą firmy z różnych branż, oraz korzyści wynikające ze zwiększonej wydajności zatrudnionych osób – dodaje James Young, dyrektor biur firmy Cushman & Wakefield w regionie EMEA. – Przewidujemy umocnienie się tego trendu na całym rynku ze względu na szereg czynników, do których zaliczamy przede wszystkim wpływ na wynik finansowy.

Dobrostan (wellbeing) pracowników to czynnik, który coraz częściej brany jest pod uwagę przez pracodawców przy projektowaniu nowego biura.

– Poziom dobrostanu to kwestia, która może zaważyć na efektywności pracowników oraz, w dłuższej perspektywie, wyniku finansowym firmy. Jak pokazuje raport Well Workplace, biura, które są WELL, mogą stać się prawdziwym magnesem dla nowych talentów i pomóc wzmocnić pozycję pracodawcy na rynku. Stanowią więc ważny element strategii employer brandingu organizacji. Warto to wykorzystać! – podkreśla Dominika Kowalska, Starszy konsultant Workplace Strategy w dziale Globalnej Obsługi Najemców, Cushman & Wakefield.

Raport przedstawia trzy kluczowe czynniki wpływające na sektor nieruchomości w przyszłości:

1)    Wzrost znaczenia profesjonalistów zajmujących się dobrostanem
Specjaliści ds. zarządzania zasobami ludzkimi i obiektami, którzy często funkcjonują w ramach wydzielonych działów korporacyjnych firm, zostaną zastąpieni przez menedżerów społeczności (community managers), korzystających z narzędzi analitycznych, inteligentnych technologii i danych biznesowych w celu dostosowania otoczenia do indywidualnych potrzeb członków społeczności. Biuro rozumiane jako jedno pomieszczenie dla jednej firmy zostanie zastąpione przez miejsce, które będzie wykorzystywane przez wiele różnych organizacji o wysokim poziomie wzajemnego zaufania. Ceny takich biur będą prawdopodobnie wyższe ze względu na ich wielofunkcyjność oraz wysoki poziom komfortu pracowników, ale przełoży się to także na wynik finansowy firmy.

2)    Zapewnienie dobrostanu kluczem do pozyskania najwyższej jakości najemców
Dobrostan użytkowników będzie odgrywać kluczową rolę przy podejmowaniu decyzji dotyczących najmu, zwłaszcza w przypadku firm z sektora nauki. Wraz z rozwojem technologii pracownicy nieetatowi będą stopniowo wypierać osoby zatrudnione w pełnym wymiarze. Z tego względu inteligentne i przyjazne biura będą miały priorytetowe znaczenie przy pozyskiwaniu najlepszych specjalistów.

3)    Wpływ technologii na poziom dobrostanu
Deweloperzy nieruchomości biurowych będą musieli zrozumieć oczekiwania najemców lepiej niż kiedykolwiek i wspólnie z nimi wypracowywać najlepsze rozwiązania dotyczące przestrzeni. Można się spodziewać, że w ciągu następnych 10 lat zostaną wprowadzone programy pozwalające na zarządzanie brakami kadrowymi spowodowanymi zwolnieniami lekarskimi oraz umożliwiające kalkulację prognozowanych kosztów opieki zdrowotnej pracowników. Dostęp do informacji o stanie zdrowia w czasie rzeczywistym jest bardzo przydatny, ale rodzi obawy związane z bezpieczeństwem i ochroną danych osobowych. Technologie, które umożliwiają firmom monitorowanie danych biometrycznych i zdrowotnych pracowników mogą być narażone na ataki hakerów. Wszystko zależy od tego, ile pracownicy będą skłonni poświęcić, aby pracować w lepszych warunkach.


Raport dostępny jest na stronie: http://cushwk.co/wellbeing


1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0.0