data publikacji

Czy Polacy są w pracy ryzykantami? Blisko 35 proc. pracujących Polaków zadeklarowało, że ich praca niesie za sobą zagrożenie dla zdrowia lub życia.

 

Większość respondentów (ponad 86 proc.) nie obawia się żadnych zagrożeń. Jak wynika z raportu Millward Brown, przygotowanego na zlecenie Koalicji Bezpieczni w Pracy, co drugi badany czuje się w pracy bezpieczniej, niż wynikałoby to z charakteru jego pracy. Czy nie wiemy o grożącym nam niebezpieczeństwie w pracy czy zbyt często ryzykujemy narażając się na wypadek?

Ryzykowne budownictwo

Koalicja Bezpieczni w Pracy zleciła przeprowadzenie badania, które dało odpowiedź m.in. na pytanie: jak pracujący Polacy oceniają poziom swojego bezpieczeństwa w miejscu pracy. - Polacy czują się bardzo bezpiecznie w swoich miejscach pracy, mimo niebezpieczeństwa, jakie tej pracy towarzyszy. Szokujące jest, że mimo tak dużego zagrożenia (co trzecia osoba uznała swoją pracę za niebezpieczną) większość czuje się w swojej pracy bezpiecznie. Co ciekawe, poczucie bezpieczeństwa jest wysokie nawet w branżach, które pracownicy wskazali jako niosące największe ryzyko, czyli w budownictwie oraz transporcie i logistyce – powiedział Andrzej Smółko, Prezes Zarządu CWS-boco Polska.
Aż 81,5 proc. osób mających w pracy kontakt z urządzeniami, które mogą stanowić zagrożenie, czuje się w niej bezpiecznie. Jedynie 15,4 proc. badanych w tym przypadku odpowiedziało, że czuje umiarkowane, a 2,6 proc. duże zagrożenie. Zdecydowanie częściej swoją pracę za niosącą zagrożenie uważają mężczyźni (44,5 proc.) niż kobiety (24 proc.) i osoby w średnim wieku: 40-49 lat (41,7 proc.). Jeżeli chodzi o branże, w których badani wskazywali na powiązanie pracy zawodowej z potencjalnym ryzykiem dla zdrowia lub życia, najwięcej wskazań otrzymały: budownictwo (49,4 proc.), transport/logistyka (46,2 proc.), służba zdrowia (40,6 proc.) i produkcja (43,2 proc.). Najmniej niebezpieczne dla zdrowia zdaniem badanych są handel, usługi, szkolnictwo i administracja państwowa.

Poczucie bezpieczeństwa a potencjalne zagrożenie

Ponad połowa badanych (56,1 proc.) deklaruje mniejsze poczucie zagrożenia, niż potencjalnie istniejące zagrożenie w miejscu pracy. Takiej odpowiedzi udzieliły przede wszystkim osoby z niższym wykształceniem (podstawowym lub zawodowym) – 87,6 proc. i mieszkające na wsi (57,8 proc.).
Jeżeli chodzi o branżę, w której poczucie zagrożenia jest mniejsze niż potencjalne zagrożenie, respondenci wskazali na służbę zdrowia (64,1 proc. wskazań), produkcję (62,2 proc.), szkolnictwo (60,2 proc.) oraz transport/logistyka (59,7 proc.).
W branży budowlanej, którą badani wskazywali jako jedną z najniebezpieczniejszych, wskaźnik poczucia zagrożenia wyniósł 56,7 proc. - Mniejsze poczucie zagrożenia i pewność siebie jaką prezentują respondenci może wynikać z osobistych przekonań badanych. Mimo, że zdają sobie oni sprawę z niebezpieczeństw, panujących w danym zakładzie pracy, czują się tam bezpieczniej niż wynikałoby to z potencjalnego ryzyka. Często uważamy bowiem, że problem bezpieczeństwa nas nie dotyczy, szczególnie jeśli nie byliśmy świadkami wypadku lub poważnego naruszenia bezpieczeństwa pracy przez innego pracownika - powiedziała Elżbieta Rogowska, Dyrektor Handlowy, PW Krystian.

Mapa zagrożeń

Może brak wyobraźni i zbytnie lekceważenie zagrożeń wynika z niedostatecznej wiedzy pracowników i pracodawców? Na stronie www.bezpieczniwpracy.pl można znaleźć mapę zagrożeń, jakie towarzyszą pracownikom w miejscu pracy. Znajomość poszczególnych zagrożeń pozwala lepiej przygotować się na okoliczność ich wystąpienia, co nie jest bez znaczenia szczególnie w branżach wrażliwych, takich jak ochrona zdrowia czy produkcja.


Pełne wyniki raportu z badania „Bezpieczeństwo pracy w Polsce 2014” dostępne są w serwisie: www.bezpieczniwpracy.pl

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5.0