data publikacji

Centra obsługi biznesu dynamizują rynek biurowy – nie tylko w dużych aglomeracjach.

Bartłomiej Zagrodnik | partner zarządzający w Walter Herz

Sektor usług dla biznesu, w którym w najbliższych latach prognozowany jest 60 proc. wzrost zatrudnienia, w znacznym stopniu przyczyni się także do rozwoju regionalnych rynków biurowych. 
Liczba osób pracujących w centrach usług dla biznesu z kapitałem zagranicznym w Polsce, ma wzrosnąć ze 150 tys. zatrudnionych aż do 250 tys. do 2020 roku – wynika z prognoz ABSL. Eksperci szacują ponadto, że w ciągu ostatnich dwóch lat zatrudnienie w tym segmencie polskiego rynku wzrosło o 36 proc.

W ostatnim czasie największa liczba inwestycji zagranicznych w Polsce lokowana jest właśnie w segmencie nowoczesnych usług dla biznesu. Według najnowszych obliczeń ABSL w Polsce działają 532 centra usług z kapitałem zagranicznym, z czego 70 firm notowanych jest na Fortune Global 500 List.

Najwięcej osób zatrudniają centra obsługi biznesu w:
- Krakowie (35,7 tys.),
- Warszawie (27 tys.),
- Wrocławiu (23,7 tys.),
- Trójmieście (13,7 tys.),
- Łodzi (13,1 tys.),
- aglomeracji katowickiej (11,2 tys.),
- Poznaniu (9 tys.). 

Na mapie outsourcingu

Sektor usług dla biznesu to jedna z najszybciej rozwijających się gałęzi polskiej gospodarki. Aż 82 proc. firm z tej branży planuje rozwój i poszerzenie wachlarza swoich usług. Kluczowa dla rozwoju outsourcingu w naszym kraju jest wysoka ocena Polski w globalnych klasyfikacjach. W raporcie Tholons Top 100 Outsourcing Destinations 2014, oceniającym atrakcyjność lokalizacji dla lokowania centrów obsługi biznesu, Kraków zajął 9 miejsce. Na mapie światowego outsourcingu zdobył najwyższą pozycję spośród miast europejskich. Na 32 miejscu w zestawieniu znalazła się Warszawa, a na 65 pozycji Wrocław, który poprawił wynik o 10 oczek.

Więcej usług zaawansowanych

Firmy obsługujące procesy biznesowe świadczą coraz bardziej zaawansowane usługi, także dla przedsiębiorstw o międzynarodowym zasięgu. Jak podaje ABSL, na przestrzeni ostatnich 3 lat aż 89 proc. obecnych w naszym kraju firm sektorowych zwiększyło poziom zaawansowania oferowanych usług. Centra usług w Polsce pracują najczęściej dla firm prowadzących działalność w zakresie bankowości, usług finansowych i ubezpieczeń, przedsiębiorstw handlowych, oraz firm z branży nowoczesnej technologii i telekomunikacji. 

Dynamiczny rynek biur

Sektor usług dla biznesu, wyrastający na gwiazdę polskiej gospodarki , wpływa także na rozwój innych segmentów rynku. Wraz z nim rośnie również rynek biurowy.
Centra BPO, ITO, SSC, R&D generują w wielu ośrodkach regionalnych w całym kraju znaczący popyt na powierzchnię biurową. Poza głównymi aglomeracjami, jak Warszawa, Kraków, Wrocław czy Poznań, także w mniejszych miastach, jak Szczecin, Bydgoszcz, Toruń, Lublin, Rzeszów, Bielsko-Biała, Opole czy  Radom, Olsztyn i Białystok, rozwijają się centra świadczące usługi dla biznesu. 
Centra generują połowę popytu na biura na krajowych rynkach regionalnych 

W 2013 roku międzynarodowe firmy outsourcingowe wynajęły w Polsce ponad 220 tys. mkw. powierzchni biurowej, z czego prawie 200 tys. mkw. przypadło na lokalizacje poza Warszawą. Analitycy firmy doradczej Walter Herz zauważają, że to centra obsługi procesów biznesowych są przede wszystkim siłą napędową rozwoju rynków regionalnych w naszym kraju. To na nich w 2013 roku wygenerowały łącznie ok. 50 proc. popytu na powierzchnię biurową. 

– Ekspansja sektora nowoczesnych usług dla biznesu ma korzystny wpływ na polski rynek biurowy. Świadczy o tym choćby najniższy w kraju wskaźnik niewynajętej powierzchni biurowej, notowany na poziomie 5,8 proc. w Krakowie, który jest głównym ośrodkiem outsourcingu w Polsce – podkreśla Bartłomiej Zagrodnik, partner zarządzający w Walter Herz.
Bartłomiej Zagrodnik zwraca też uwagę, że firmy z sektora usług dla biznesu zajmują w Krakowie ponad połowę całkowitej powierzchni biurowej. W Łodzi i we Wrocławiu są najemcami ponad 40 proc. biur, a w Trójmieście i Katowicach niespełna jednej trzeciej powierzchni, jaką dysponują aglomeracje. 

Mniejsze rynki – z dużym potencjałem

Rozwój sektora outsourcingu w naszym kraju dobrze wróży szczególnie tym rynkom, gdzie planowana jest nowa podaż powierzchni biurowej. – Niewątpliwie największy wybór najemcy mają w Warszawie, gdzie obecnie w budowie jest ok. 700 tys. mkw. biur, z tego połowa oddana zostanie do użytku jeszcze w tym roku – szacuje Bartłomiej Zagrodnik.

Według obliczeń Walter Herz, we Wrocławiu powstaje obecnie 180 m kw. biur, w Trójmieście blisko 140 tys. m kw., a w Krakowie w realizacji jest ok. 140 tys. m kw. powierzchni biurowej.
Zdaniem Bartłomieja Zagrodnika, największy potencjał rozwoju spośród mniejszych miast mają rynki biurowe w Bydgoszczy, Rzeszowie, Szczecinie i Lublinie, które cieszą się zainteresowaniem firm z branży BPO i SSC.

– Spośród niedużych ośrodków regionalnych najbardziej rozbudowuje się rynek biurowy właśnie w Bydgoszczy, Rzeszowie, Szczecinie i Lublinie, gdzie firmy outsourcingowe są już obecne, tworząc tym samym dobry klimat dla rozwoju oraz pozyskania kolejnych inwestorów – dodaje Bartłomiej Zagrodnik. 


Analizy Walter Herz wskazują, że rozwój sektora nowoczesnych usług dla biznesu w Polsce to także szansa na wzrost rynku biurowego w takich miastach, jak Olsztyn, Białystok, Toruń, Bydgoszcz, Kielce, czy Opole, w których centra usług dla biznesu zaznaczyły już swoją obecność. (źródło: Walter Herz)1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2.3