data publikacji

Dane Komisji Europejskiej, dotyczące stopnia ucyfrowienia gospodarek krajów UE, nie pozostawiają wątpliwości co do kompetencji cyfrowych w polskiej gospodarce…

Najgorzej jest z wykorzystaniem technologii informatycznych przez przedsiębiorstwa. Polska znajduje się w tej kategorii dopiero na 24 miejscu w UE.

Komentuje dr Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek, główna ekonomistka Konfederacji Lewiatan:

Świat nam znowu ucieknie, bo jest coraz bardziej cyfrowy. Chyba nie do końca dostrzegają to polskie mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa, bo obraz cyfryzacji ich biznesów jest ciągle zbyt analogowy.

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MMŚP) – w liczbach:
- 55 proc. mikro, małych i średnich firm obsługuje klientów przez Internet, wykorzystując do tego celu pocztę elektroniczną.
- tylko 42 proc. MMŚP wystawia e-faktury
- 41 proc. MMŚP zarządza zasobami, wykorzystując do tego celu odpowiednie oprogramowanie
- tylko 3 na 10 MMŚP posiada i wykorzystuje strony w mediach społecznościowych
- tylko co piąte MMŚP prowadzi portal on-line dla klientów
- zaledwie 15 proc. MMŚP wykorzystuje portal dla klientów na urządzenia mobilne.
- jedynie 12 proc. MMŚP korzysta z chmury do przechowywania danych, kontaktu z klientami
- co drugie MMŚP uznaje własną stronę internetową za zasób kluczowy lub zasób o dużej przydatności, ale jednocześnie 3 na 10 MMŚP nie posiada własnej strony internetowej
- ponad 1/3 za zasób kluczowy lub zasób o dużej przydatności uznaje specjalistyczne oprogramowanie, które wykorzystuje w swojej działalności biznesowej. Ale prawie 40 proc. nie korzysta ze specjalistycznego oprogramowania lub uznaje je za nieprzydatne.

Badania Konfederacji Lewiatan wskazują na cyfrowe słabości polskich mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, aczkolwiek średnie przedsiębiorstwa są wyraźnie na ścieżce cyfryzacyjnej – 7 na 10 firm wykorzystuje w swojej działalności biznesowej co najmniej trzy technologie informatyczne spośród siedmiu wskazywanych w badaniu. W grupie firm małych (10-49 zatrudnionych) sytuacja jest nieznacznie gorsza, bowiem co najmniej 3 technologie cyfrowe wykorzystuje 58 proc. firm.

Wśród mikroprzedsiębiorstw takie „ucyfrowienie” występuje zaledwie w co trzeciej firmie. Jednocześnie ponad 25 proc. mikroprzedsiębiorstw nie korzysta z żadnej technologii informatycznej.
Przyjmijmy, że firmy nie wykorzystujące żadnej technologii cyfrowej w swojej działalności biznesowej to firmy analogowe, firmy które wykorzystują 1 lub 2 technologie to e-adepci, a firmy korzystające z co najmniej 3. technologii informatycznych to firmy cyfrowe.
       
Jakie są więc polskie mikro i małe przedsiębiorstwa – analogowe czy cyfrowe?
- Mikrofirmy należy zaliczyć do „analogowych”, ale z rosnącym zainteresowaniem wykorzystaniem technologii informatycznych. Nie brakuje jednak wśród nich przedsiębiorstw, które wiedzą jak wykorzystać cyfryzację do poprawy swoich szans biznesowych.
- Firmy małe to e-adepci na drodze ku cyfryzacji. Relatywnie duża grupa (58,5proc.) „cyfrowa” składa się bowiem głównie z firm wykorzystujących jedynie 3 technologie informatyczne, nie więcej.
- Przedsiębiorstwa średnie to już cyfrowa arystokracja na tle firm mikro i małych. Wśród nich znajdują się te, które wykorzystują biznesowo technologie informatyczne na większą skalę. Ale i tu jest jeszcze dużo do zrobienia.

Cyfrowi to elita
Mikro i małe firmy, które korzystają z technologii informatycznych w prowadzeniu biznesu, to elita: mają lepsze wyniki finansowe, nastawione są na rozwój a nie na przetrwanie, budują swoją pozycję konkurencyjna na rynku na jakości produktów i usług, specjalizacji, zdolności do dostosowywania się do potrzeb klienta. Za kluczowy zasób uważają pracowników i rozumieją znaczenie wizerunku w biznesie.

Podczas gdy 2/3 cyfrowych mikro i małych firm nastawionych jest na cele rozwojowe (m.in. wzrost sprzedaży, wzrost udziału w rynku, wzrost zysku, wzrost wartości w długim okresie), tak wśród analogowych 7 na 10 mikro i małych firm nastawionych jest zachowawczo – na utrzymanie się na rynku oraz na zapewnienie pracy i dochodów właścicielowi i jego rodzinie. Na firmy analogowe przypada 4 proc. z całej grupy mikro i małych przedsiębiorstw podmiotów, które chcą zwiększać udziały w rynku. Na grupę cyfrowych ponad 60 proc., a na e-adeptów 1/3.

Wśród firm, dla których ważni są kompetentni pracownicy, tylko 8 proc. to przedsiębiorstwa analogowe, a ponad 80 proc. to firmy cyfrowe.

Wśród firm cyfrowych prawie połowa wdrożyła w ostatnich latach innowacje produktowe, ponad 1/3 innowacje procesowe i ponad ¾ uważa inwestycje w innowacje za szansę rozwojową. Wśród firm analogowych tylko 2 na 10 firm wdrożyły innowacje produktowe, a 15 proc. innowacje procesowe i tylko 40 proc. uważa inwestycje w innowacje za przydatne.


Należy zrobić wszystko, aby zainteresować mikro i małe przedsiębiorstwa technologiami informatycznymi, pomóc im „odkryć” szanse, które cyfryzacja daje. Problem bowiem tkwi bowiem nie w pieniądzach, ale w braku wiedzy, a tym samym w braku kompetencji cyfrowych. Oraz w braku rozumienia, jak w optymalny sposób wykorzystać technologie informatyczne do rozwijania biznesu.

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5.0