data publikacji

Następuje wzrost strategicznej roli lidera działu HR, a walka o talenty znowu nabiera tempa.

Funkcja HR przechodzi obecnie radykalne zmiany w organizacjach | Fot. Interstuhl

Branża HR stawia ludzi na pierwszym planie – podkreśla Nowy Globalny Barometr HR Michael Page. Barometr ten śledzi zmiany, zachodzące w pełnej wyzwań roli, jaką pełnią działy i liderzy HR. Jego wyniki odzwierciedlają opinie wyrażone przez ponad 2500 menedżerów i dyrektorów HR z 65 krajów świata, reprezentujących cały przekrój organizacji z różnych gałęzi gospodarki.

– Barometr HR Michael Page obiektywnie wskazuje wyzwania i priorytety, jakie stoją przed liderami zarządzania zasobami ludzkimi na świecie. Odpowiada na pytania o ich pozycję w organizacji oraz najbliższe plany i najważniejsze zadania. Wskazuje też, czy w sektorach, w których zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników wciąż rośnie, działy HR są przygotowane do nowej walki o talenty – podsumowuje Paweł Wierzbicki, Dyrektor w Michael Page.

Rośnie znaczenie HR

Funkcja HR przechodzi obecnie radykalne zmiany w organizacjach. Z pełnienia przede wszystkim roli administracyjnej, staje się strategicznym partnerem biznesu skoncentrowanym na rekrutacji, rozwoju i zarządzaniu talentami, od których zależy sukces organizacji.
Swoje działania liderzy HR prowadzą pod bezpośrednim nadzorem prezesów lub dyrektorów generalnych lub zarządzających firm, do których według Barometru HR raportuje prawie 2/3 (63 proc.) wyższej kadry menedżerskiej HR na świecie i niemal 3/4 w Europie.

Talenty – priorytetem

Raport Michael Page dostarcza także dowodów na to, że organizacje zmierzają w kierunku nowej „wojny o talenty”. Wyniki badania pokazują bowiem, że:
-  48 proc. liderów HR na świecie oczekuje zwiększenia zatrudnienia w ciągu najbliższych 12 miesięcy
- prawie jedna trzecia organizacji zwiększyła budżety na rekrutację w ciągu ostatnich miesięcy
- Wielka Brytania i Irlandia oraz sektor technologiczny wiodą prym w globalnym zapotrzebowaniu na talenty

Zarządzanie na szczycie

Poproszeni o wskazanie najpilniejszych priorytetów, liderzy HR raz jeszcze odwołali się do działań związanych z utalentowanymi pracownikami:
- Zarządzanie talentami – 33 proc. wskazań
- Szkolenia i rozwój – 33 proc. wskazań
- Pozyskiwanie talentów/ rekrutacja – 32 proc. wskazań

Jak jest w branżach i regionach?

Globalny Barometr HR pokazuje też regionalne zróżnicowania, dotyczące działów zarządzania zasobami ludzkimi. Na przykład w Europie Kontynentalnej mniej liderów HR (44 proc.) niż na świecie (48 proc.) i na Bliskim Wschodzie (75 proc.) spodziewa się wzrostu zatrudnienia w ciągu najbliższych 12 miesięcy.

Różnice pomiędzy Europą a światem widać także na liście priorytetów HR. W naszym regionie otwiera ją zarządzanie zmianą (34 proc.), która globalnie znalazła się na piątym miejscu (27 proc.). Podobnie jest, gdy porównamy branże. Znaczenie rekrutacji w branży technologicznej jest znacznie wyższe, niż globalnie. Firmy z tego sektora zdecydowanie częściej jako priorytet określają pozyskiwanie talentów/rekrutację (45 proc.), niż ma to miejsce globalnie (32 proc.).


Raport zatytułowany „Ludzie na pierwszym planie. Branża HR w przededniu zmiany i rozwoju” jest dostępny na stronie internetowej Michael Page

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5.0