data publikacji

Rok 2014 eksperci oceniają jako bardzo dobry dla firm działających w branży outsourcingowej. Wyraźnie wzrosło zarówno zainteresowanie usługami, jak i zaufanie do firm, które je świadczą – pisze Piotr Buczyk, Członek zarządu Upright Group.


Do optymizmu skłania fakt, że jest to element dłuższego trendu, który powinien zostać zachowany również w tym roku. Rynek oczekuje, że firmy outsourcingowe będą jeszcze bardziej elastyczne, co oznacza szybką reakcję na zmieniające się oczekiwania klientów. Kluczowym hasłem dla branży w 2015 roku będzie kompleksowość działań. Dla klientów równie ważne pozostaną także szybkość, profesjonalizm oraz preferencyjne warunki cenowe.

Długofalowe strategie

Kryzys ekonomiczny, którego pozostałości mogliśmy jeszcze odczuwać w 2014 roku, w pewnym sensie wywarł korzystny wpływ na sektor outsourcingu. To właśnie konieczność optymalizacji wydatków była najczęstszym powodem korzystania z usług firm zewnętrznych. Dzięki temu, przedsiębiorstwa mogły bardziej skupić się na procesach związanych z głównym obszarem ich biznesu.
Zmieniło się także podejście klientów. Outsourcing nie jest już jednostkowym działaniem, związanym ze wsparciem konkretnego obszaru działalności lub procesu, ale staje się integralnym elementem długookresowej strategii firm. Wzrost zaufania przekłada się na partnerskie relacje i jednocześnie większy nacisk na jakość usług. Według naszych analiz, to właśnie najwyższa jakość i profesjonalizm stają się coraz bardziej istotnymi parametrami, którymi kierują się nasi potencjalni partnerzy przy wyborze dostawcy. To wszystko, oczywiście, przy jednoczesnym utrzymaniu racjonalnego poziomu kosztów. Zewnętrzni wykonawcy usług muszą zatem stale umacniać swoją sprawność organizacyjną i doskonalić efektywność procesów, ponieważ tylko w taki sposób są w stanie zachować zarówno konkurencyjność cenową, jak i jakościową.

Nowe pokolenie na rynku pracy

Miniony rok to także wyraźne przeobrażenia na rynku pracy, rozumiane jako zmiany pokoleniowe. Największym wyzwaniem zeszłego i jednocześnie bieżącego roku będzie dostarczenie odpowiednio wykwalifikowanych absolwentów na rynek pracy. Rekrutacja, szkolenia i motywowanie nowych pracowników będą coraz częściej powierzane firmom zewnętrznym. W tym kontekście zrozumienie specyfiki i światopoglądu nowego pokolenia będzie dla firm takich, jak nasza bardzo ważne.

Komunikacja, optymalizacja

W nadchodzącym roku coraz większe znaczenie będzie miało także wykorzystanie elementów informatyki i informatyzacji – wspierania usług opartych na ludzkiej pracy oprogramowaniem optymalizującym procesy komunikacji między klientem a dostawcą usługi.
Przewidujemy ponadto dalszy rozwój sektorów backoffice’owych oraz magazynowo-logistycznych. W naszej ocenie rok 2015 upłynie w branży pod znakiem jeszcze większej specjalizacji. W Upright Group idziemy właśnie tą drogą i osiągamy dzięki temu wymierne korzyści. Pozyskanie nowych klientów i duża dynamika wzrostu obrotów są najlepszym potwierdzeniem, że obrana przez nas strategia rozwoju jest właściwym kierunkiem.

Biznes społecznie odpowiedzialny

Przykładem rozwijanych w 2015 roku przez Upright Group projektów z zakresu HR będą zarówno projekt TAKpełnosprawni, jak i kampania na rzecz poczucia własnej wartości. Pierwszy z nich stwarza szansę na rozwój zawodowy dla osób z orzeczoną niepełnosprawnością, drugi dotyka problemu pozostałych grup defaworyzowanych na rynku pracy. Oba są przykładami połączenia społecznej odpowiedzialności biznesu oraz poszukiwań nisz dla rekrutacji nowych, często wysoko zmotywowanych pracowników. Nasi partnerzy doceniają wysiłki zmierzające do prowadzenia biznesu w taki właśnie sposób. Potwierdza to, że wartości, które staramy się akcentować w codziennej pracy, są bliskie również naszym klientom. Coraz częściej takie podejście bardzo dobrze odpowiada oczekiwaniom potencjalnych odbiorców naszych usług.


Głównym motorem rozwoju branży outsourcingowej jest koncentracja klientów na ich aktywności bazowej. Kluczowego znaczenia nabiera jakość i elastyczność działania. Outsourcing to także proponowanie innowacyjnych rozwiązań, np. w dziedzinie technologii mobilnych. Rok 2015 będzie z pewnością równie rozwojowy dla branży, jak miniony.

Podobne artykuły:

Outsourcing: jesteśmy ekspertami

Outsourcing nakręca gospodarkę

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5.0