data publikacji

Wyniki badań wskazują, że dla kadr kierowniczych w Europie analiza danych ma duży wpływ na rozwój przedsiębiorstw – od poprawy obsługi klienta poprzez tworzenie produktów i usług, możliwość rozwoju na nowych rynkach, aż po zwiększenie sprzedaży i tworzenie miejsc pracy.

 

Wyniki, które pochodzą z badania opublikowanego przez BSA | The Software Alliance pokazują, że narzędzia analizy danych stały się katalizatorami innowacji firm w Europie – niezależnie od ich wielkości.

Odpowiedzi i rozwiązania

– Narzędzia analizy danych są wykorzystywane nie tylko przez firmy technologiczne. Ich użytkownikami są przedsiębiorstwa także o innym profilu działalności i różnej wielkości – podkreśla Victoria Espinel, prezes i dyrektor generalny BSA. – Innowacje w zakresie zarządzania danymi pomagają prowadzić działalność w efektywniejszy sposób. Firmy otrzymują odpowiedzi i rozwiązania odnośnie zarówno mniejszych, jak i większych problemów, co niesie ze sobą perspektywiczne korzyści.
Badanie zostało przeprowadzone przez Ipsos Public Affairs wśród 1,5 tys. osób, zajmujących kierownicze stanowiska w 10 krajach europejskich oraz Stanach Zjednoczonych.

Najważniejsze wnioski z badania:

- Blisko 2/3 kadry kierowniczej w Europie (65 proc.) twierdzi, że analiza danych jest ważna dla ich przedsiębiorstw. Przy czym wśród osób zajmujących kierownicze stanowiska w małych firmach (zatrudniających do 50 pracowników) tego typu opinię podziela 62 proc., w firmach średniej wielkości (51-500 pracowników) – 79 proc., a w dużych firmach (ponad 500 pracowników) – 82 proc.
- Analiza danych przyczynia się do tworzenia nowych miejsc pracy. 58 proc. osób zajmujących kierownicze stanowiska w Europie twierdzi, że analiza danych jest ważna dla firm przy planowaniu zatrudniania pracowników.
- Analiza danych pomaga firmom lepiej zrozumieć i spełniać potrzeby klientów. 80 proc. osób zajmujących kierownicze stanowiska w Europie twierdzi, że analiza danych jest ważna dla planów ich przedsiębiorstw, pomagając przy wychodzeniu naprzeciw potrzebom konsumentów. Jednocześnie 72 proc. dodaje, że analiza danych jest także ważna w perspektywie planów dotyczących tworzenia nowych produktów lub usług.

Innowacje w zarządzaniu

Analiza danych rozwinie się znacząco w ciągu najbliższych pięciu lat. 24 proc. badany ocenia, że w ostatnim roku rozwój ich firmy w co najmniej 10 procentach powiązany był z analizą danych. Jeszcze więcej respondentów (43 proc.) twierdzi, że ten wpływ będzie widoczny w ciągu najbliższych pięciu latach.
- Badanie pokazuje, jak duży wpływ na nowoczesną gospodarkę mają innowacje w dziedzinie zarządzania danymi – podsumowuje Victoria Espinel. - Firmy, niezależnie od swojej wielkości i branży w której działają, korzystają z narzędzi do przetwarzania danych, by tworzyć nowe produkty, obsługiwać klientów, tworzyć miejsca pracy i rozwijać się na nowych rynkach. Jest to niezwykle korzystne dla klientów, gospodarki i całego społeczeństwa.


Więcej informacji na stronie: www.bsa.org/datasurvey

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5.0