data publikacji

Pracownicy oczekują, iż technologia uczyni ich pracę mniej stresującą, bardziej elastyczną i kreatywną. Ale czy są na to przygotowani? Piszą o tym eksperci z firmy Epson.

Firma Epson jest od lat zaangażowana w badanie wpływu technologii na miejsca pracy

Firma Epson jest od lat zaangażowana w badanie wpływu technologii na miejsca pracy. Jakich zmian w firmach spodziewają się pracownicy i jak firmy powinny się na nie przygotować? Jaki jest wpływ tych zmian na indywidualnego pracownika i na jego codzienną pracę?

Te kwestie na swoim blogu przeanalizowali eksperci z firmy Epson.

Jest oczywiste, że wpływ technologii ma znaczenie dla europejskich pracowników. Prawie połowa z nich (48 procent) uważa, że technologia bezpośrednio radykalnie zmieni ich pracę, a 6 procent idzie jeszcze dalej, spodziewając się, że wykonywany przez nich zawód zniknie w ciągu dekady. Ta opinia powinna być silnym, globalnym ostrzeżeniem. W raporcie z 2016 roku Światowe Forum Ekonomiczne szacowało, że do 2021 roku ubytek miejsc pracy na rzecz automatyzacji i robotów w 15 najbardziej rozwiniętych gospodarkach świata może wynieść 5,1 miliona.

Wydajna praca

Jeśli chcemy uniknąć pułapki przedstawiania technologii po prostu jako zagrożenia dla miejsc pracy, musimy skorzystać z możliwości, jakie ona daje, które przedstawiliśmy w wynikach naszego badania. W przeciwieństwie do negatywnych komunikatów przedstawiających ją jako zagrożenie dla pracy, są też pozytywne strony dla pracowników, polegające na rozwoju zawodów. Jedna trzecia europejskich pracowników uważa, że ich praca w wyniku technologii stanie się bardziej efektywna i wydajna, bardziej dokładna i analityczna. Ponadto pracownicy sektorów produkcyjnych i handlu uważają, że zwiększenie efektywności przyniesie największą korzyść.

Ale należy się spodziewać nie tylko zwiększenia efektywności naszych działań, lecz także stopniowej zmiany ich natury.  Na przykład 21 procent pracowników uważa, że dzięki transformacji technologicznej ich praca stanie się bardziej kreatywna.

Zmieniające się miejsce pracy i komunikacja

Nasze środowisko miejsca pracy będzie w równym stopniu podlegało zmianom. Prawie połowa respondentów uważa, że miejsca pracy będą bardziej monitorowane i kontrolowane, ale będzie też większa elastyczność, 38 procent respondentów uważa, że dzięki technologii godziny pracy będą bardziej elastyczne. Natomiast 19 procent uważa, że ich praca stanie się bardziej wyczerpująca i wymagająca, podkreślając jednak oczekiwany trend w kierunku większej równowagi pomiędzy pracą a życiem prywatnym.

Istotne stanie się odpowiednie przedstawianie wpływu tej transformacji miejsca pracy. Tylko 62 procent pracowników uważa, że ich przedsiębiorstwo dobrze lub bardzo dobrze przedstawia skutki zmian technologicznych. Ten odsetek spada nawet do 57 procent, jeśli chodzi o przedstawianie zmian dotyczących konkretnych zawodów. Ponadto tylko 54 procent respondentów oceniło dobrze lub bardzo dobrze swoje przedsiębiorstwo, jeśli chodzi o włączanie do procesu decyzyjnego pracowników, których potencjalnie obejmą te zmiany.

Jak zatem widać, prawie połowa firm nie zdaje egzaminu, jeśli idzie o odpowiednie komunikowanie skutków najważniejszych zmian technologicznych.

Najważniejsze jest przygotowanie

Jeśli przedsiębiorstwo chce odnieść korzyści z transformacji technologicznej, jej pracownicy muszą być na to przygotowani. Tylko 65 procent respondentów ocenia dobrze lub bardzo dobrze swoje przedsiębiorstwo, jeśli idzie o szkolenie pracowników w używaniu technologii, a tylko 47 procent ma przekonanie, że ich przedsiębiorstwo dobrze przebranżawia potencjalnie zbędnych pracowników.

W sytuacji, gdy 60 procent europejskich pracowników uważa, że ich przedsiębiorstwo jest dobre lub bardzo dobre w pozyskiwaniu nowych pracowników, nasze badanie ujawnia możliwą przyszłość, w której umiejętności będą raczej nabywane niż rozwijane. W miejscu pracy, które podlega szybkim zmianom, niezbędne może być wspieranie pracowników w przystosowaniu w sytuacji pozyskiwania nowych utalentowanych osób.


 

Pobierz pełen raport, jeśli chcesz wiedzieć więcej
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5.0