data publikacji

Mobilność: jak utrzymać produktywność pracowników?

Zdalny dostęp do firmowej sieci jest jednym z kluczowych elementów, potrzebnych pracownikom do wydajnej pracy

Coraz więcej firm wykorzystuje potencjał elastycznych form pracy. Odpowiednie rozwiązania i narzędzia pozwalają im i ich pracownikom na uzyskanie określonych korzyści z mobilności, bez uszczerbku na produktywności. 

Chociaż stopień adopcji mobilności w poszczególnych organizacjach jest różny: od wariantu gdzie stosuje się jedynie okazjonalną politykę pracy w domu,  po firmy, gdzie praca zdalna jest w pełni wykorzystywana. Zespoły pracowników coraz częściej ulegają rozproszeniu, stąd też najważniejsze jest, aby posiadały kompleksowe zasoby i narzędzia umożliwiające im pracę z dowolnej lokalizacji i na odpowiednim poziomie. By zapewnić pracownikom odpowiednią produktywność w ramach zdalnej pracy, należy zapewnić:
 

Zdalny dostęp do zasobów

Zdalny dostęp do firmowej sieci jest jednym z kluczowych elementów potrzebnych pracownikom. Bez bezpiecznej metody dostępu do firmowych plików, aplikacji a także innych zasobów, pracownicy zdalni nie mogą być tak efektywni jak to jest od nich wymagane. By to osiągnąć, rozwiązanie pozwalające na zdalny dostęp do zasobów powinno pozwalać na nieprzerwaną pracę i utrzymywać jej wysoki standard w różnych scenariuszach użycia i lokalizacjach.
Ponadto więcej efektywniej pracujących z firmą mobilnych pracowników oznacza również dla organizacji oszczędności w czasie i kosztach, choćby ze względu na fakt, iż nie ma już konieczności zabezpieczania i utrzymana dużej powierzchni biurowej czy bardzo rozbudowanego działu IT. 

Bezpieczeństwo

Szczególnie istotne przede wszystkim dla samej organizacji i jej cyfrowych zasobów. Zabezpieczenie firmowej sieci i stworzenie infrastruktury IT opartej na wirtualnych rozwiązaniach i centralizacji danych pozwala stworzyć bezpieczne i efektywne środowisko pracy dla mobilnej kadry.
Takie zabezpieczenie firmowych danych przed zagrożeniami, zapewnienie zgodności z polityką prywatności i z przepisami rekompensuje tendencję do ignorowania przez pracowników ograniczeń dotyczących wykorzystania i przechowywania danych.

Właściwe zarządzanie projektami

W sytuacji, gdy zdalni pracownicy korzystają z różnych metod i narzędzi do monitorowania i zarządzania projektami, może zdarzyć się, że zmniejszeniu ulegnie ich transparentność, zwiększy się dezorganizacja oraz w konsekwencji może dojść do utrudnień w komunikacji pomiędzy poszczególnymi zespołami. Zastosowanie jednego dla wszystkich rozwiązania jest w stanie poprawić wydajność biznesową zespołów, dzięki lepszej i zarazem prostszej komunikacji i uporządkowaniu zadań w ramach projektów. Pracownicy są w stanie bardziej skupić się na swoich zadaniach, a nie zarządzaniu nimi.

Możliwość spotkań online i wideokonferencji

Wspólna, efektywna praca może stanowić wyzwanie dla rozproszonych zespołów pracowników. Komunikacja mailowa oraz telefoniczna ma pewne ograniczenia, co może prowadzić do opóźnień, szczególnie jeśli w projekt jest zaangażowanych wiele osób, niejednokrotnie z różnych stref czasowych. Spotkania online są w stanie przeciwdziałać pojawiającym się wyzwaniom tworząc wrażenie bezpośrednich spotkań, które pomagają w efektywniejszej komunikacji i jednocześnie budują więzi międzyludzkie.   

Współdzielenie plików i danych

Udostępnianie czy przeglądanie dokumentów jest codziennością wielu osób. Możliwość pracy na plikach bez problemów wynikających z posługiwania się ich wieloma wersjami a także obaw o bezpieczeństwo dokumentów przesyłanych drogą mailową jest kluczowe dla utrzymania efektywności wśród grup zdalnych pracowników.

autor: Sebastian Kisiel, Citrix Systems Poland


Jak widać większa swoboda pracowników przy jednoczesnym utrzymaniu kontroli biznesowej, bezpieczeństwa i efektywności jest możliwa. Zmiana działalności firmy na bardziej wirtualny model może brzmi skomplikowanie, niemniej jednak właściwe komponenty są w stanie pomóc zarówno w efektywnej pracy ludzi oraz przynieść korzyści całej organizacji.

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5.0