data publikacji

Pora zimowa w sposób szczególny sprzyja wypadkom. Wnoszone do biura resztki śniegu czy woda pozostają na schodach i posadzkach, tworząc niebezpiecznie śliską powierzchnię.

Oblodzone, zabłocone i śliskie wejście do biura w czasie zimy staje się realnym zagrożeniem, które bardzo często jest bagatelizowane

Upadek czy poślizgnięcie ze względu na konsekwencje traktuje się jako wypadek przy pracy. Warto zawczasu być przygotowanym na taką ewentualność i odpowiednio zabezpieczyć wejście.

Podążając za stereotypami, biuro jest najbardziej bezpiecznym miejscem pracy. Dlatego bardzo często wydaje nam się, że dbałość o jakiekolwiek dodatkowe zabezpieczenie, poza niezbędnymi środkami do pierwszej pomocy, nie jest konieczna.
Tymczasem statystyki opublikowane przez Główny Urząd Statystyczny pokazały, że w 2015 roku w klasyfikacji uwzględniającej liczbę wypadków ze względu na miejsce pracy, biura, placówki naukowe i szkoły znalazły się na drugim miejscu z wynikiem 22,1 proc. wśród ogólnej liczby wydarzeń. Biura poprzedzały tylko placówki produkcji przemysłowej z wynikiem 42,4 proc. ogólnej liczby wydarzeń.

Oblodzone, zabłocone i śliskie wejście do biura w czasie zimy staje się realnym zagrożeniem, które bardzo często jest bagatelizowane. W Polsce, w branży handlowej, za blisko 50 proc. wszystkich szkód odpowiadają poślizgnięcia, potknięcia i upadki.

Według HSA tego rodzaju wypadki stanowią 17 proc. wszystkich zgłoszonych urazów, wymagających ponad 4-dniowej nieobecności w pracy (www.hsa.ie). Szacuje się, że jeden na pięć przypadków spowodowanych poślizgnięciem lub upadkiem skutkował obrażeniami, które wymagały przynajmniej jednomiesięcznego zwolnienia lekarskiego.  Wyposażenie wejść do budynków w odpowiednie maty wejściowe, które oczyszczą obuwie oraz zatrzymają w sobie błoto, śnieg i deszcz zdecydowanie zmniejsza ryzyko poślizgnięć.

– Wbrew powszechnej opinii o nikłej liczbie wypadków w biurze, zestawienie Głównego Urzędu Statystycznego pokazuje, że ponad jedna piąta ogólnej liczby wypadków zdarzyła się w tym „spokojnym i bezwypadkowym” miejscu pracy – mówi Andrzej Smółko, Prezes CWS-boco Polska, Przewodniczący Koalicji Bezpieczni w Pracy. – Zima to  okres, w którym ryzyko upadku zwiększa się wielokrotnie, zarówno w drodze do pracy, jak i na śliskich schodach, czy progach. Każdy wypadek niesie za sobą szkody społeczne i ekonomiczne, zarówno dla pracownika, jak i pracodawcy. Podjęcie czynności prewencyjnych, czyli uświadomienie pracowników i zastosowanie rozwiązań dostosowanych do warunków atmosferycznych jest obowiązkiem każdego pracodawcy.  

Praca zawodowa to jedna z najważniejszych i najbardziej absorbujących aktywności w życiu człowieka. Wykonując codzienne obowiązki nie można zapominać o tym, że na pierwszym miejscu powinno znaleźć się zabezpieczenie zdrowia i życia. Zarówno pracodawca, jak i pracownik powinni dołożyć wszelkich starań, by przestrzegane były zasady bezpieczeństwa i higieny pracy.


Informacje na temat Koalicji Bezpieczni w Pracy dostępne są w serwisie: www.bezpieczniwpracy.pl1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5.0