data publikacji

Czy certyfikacja budynków wpływa na zmniejszenie kosztów mediów w budynkach biurowych?

Koszty mediów to największa pozycja na wykresach, przedstawiających opłaty eksploatacyjne w biurowcach | Fot. Offecct

„Biznes dla klimatu. Koszty operacyjne budynków biurowych” to pionierski na skalę europejską raport, porównujący eksploatację budynków certyfikowanych i niecertyfikowanych na rodzimym rynku oraz prezentujący dobre praktyki przedsiębiorstw, zaangażowanych w działania na rzecz klimatu. 
Analizy, przeprowadzone przez kluczowych graczy na rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce, to pierwsze i jedyne tego typu badanie, oparte o dane pokazujące zużycie energii w 48 budynkach biurowych.

Koszty mediów to największa pozycja na wykresach, przedstawiających opłaty eksploatacyjne w biurowcach. Rynek nieruchomości wciąż poszukuje możliwości ich obniżenia, między innymi poprzez certyfikację. Czy jest to skuteczny sposób na redukcję kosztów mediów?

W ramach projektu „Koszty operacyjne budynków biurowych” przeanalizowano zużycie energii elektrycznej, cieplnej oraz wody dla pełnego roku 2014. Próba objęła 26 budynków z certyfikacjami LEED lub BREEAM, co stanowi ok. 17,5 proc. wszystkich certyfikowanych biurowców w Polsce w momencie zbierania danych, oraz 22 biurowce niecertyfikowane.
Samo badanie, jak i jego wyniki, wzbudziły zainteresowanie ekspertów z szeroko pojętej branży nieruchomości z całej Europy.

– Podstawowe oczekiwania korzyści z obniżania kosztów eksploatacyjnych nieruchomości poprzez oszczędność mediów są bardzo trudne do wykazania. W rzeczywistości niektóre doniesienia wskazują, że certyfikacja nieruchomości może prowadzić do większego zużycia energii i wody. Możliwe jest, że zachowanie najemców i zarządców budynków ma większy wpływ na zużycie mediów, niż cechy konstrukcyjne danej nieruchomości. Dane zgromadzone do tego projektu wydają się potwierdzać ten scenariusz – komentuje wyniki badania dr Nikodem Szumiło, Pracownik Naukowy Wydziału Gospodarki Ziemi Uniwersytetu w Cambridge.

Członkowie grupy badawczej nie mają wątpliwości co do zasadności kontynuacji badania.
–  Przeprowadzony pilotaż oraz wyciągnięte wnioski dają świetne podłoże do rozwoju analizy. Kontynuacja badania tym bardziej jest uzasadniona, że wciąż trwający dynamiczny rozwój branży nieruchomości, w tym certyfikacji budynków, zwiększa możliwość dostępu do większej ilości danych. Rozbudowanie zastosowanego narzędzia badawczego zwiększyłoby szansę na pokazanie pewnych zależności między budynkami biurowymi i ich kosztami operacyjnymi – dodaje Piotr Strzyżewski, Specjalista ds. Technicznych w SPIE Polska.

W przygotowanie założeń metodologicznych, próby badawczej, a także w analizę pozyskanych danych zaangażowane były największe podmioty na rynku nieruchomości biurowych w Polsce:
SPIE Polska (koordynator projektu), BuroHappold Engineering, Colliers International, Cushman&Wakefield, Knight Frank, Narodowa Agencja Poszanowania Energii, Savills Property Management, Skanska Property Poland, działające w ramach szerszej inicjatywy „Analiza rynku zrównoważonego budownictwa w Polsce”, prowadzonego przez Construction Marketing Group.

–  W 2013 roku zainicjowaliśmy projekt, którego celem było przeprowadzenie badania percepcji na temat zrównoważonego budownictwa na rynku polskim. Badanie pozwoliło nam zidentyfikować obszary, w których należy zwiększyć nacisk na budowanie świadomości tego, czym w pełni jest zrównoważone budownictwo i jakie niesie korzyści społeczne oraz ekonomiczne. W 2014 roku rozpoczęliśmy prace nad drugą fazą projektu, opartą na zebraniu danych, które pozwolą potwierdzić wartość zrównoważonego budownictwa w procesie użytkowania – mówi o projekcie Katarzyna Chwalbińska-Kusek, założycielka Construction Marketing Group, współprzewodnicząca Platformy EEB Polska, Marketing & Business Development Manager w BuroHappold Engineering.


Raport w całości dostępny jest TUTAJ


Koszty Operacyjne Budynków Biurowych
Inicjator projektu: Construction Marketing Group
Koordynator projektu: SPIE Polska 
Partnerzy projektu: BuroHappold Engineering, Colliers International, Cushman & Wakefield, Knight Frank, Savills, Skanska Property Poland
Niezależny konsultant przy analizie wyników: NAPE

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5.0