data publikacji

Na co uważać i o czym pamiętać, organizując świąteczne przyjęcie dla pracowników?

 


Tradycją stało się urządzanie przyjęć oraz różnego rodzaju spotkań świątecznych i noworocznych w firmach. Podstawowe zasady znają wszyscy: przyjęcie powinno być dostosowane do wielkości firmy, jej kultury organizacyjnej i – co oczywiste – sytuacji finansowej. Jak sprawić, by spotkanie obyło się bez zgrzytów i przebiegało w miłej atmosferze?

Program i oprawa

Ważne, aby oprawa i program imprezy były dostosowane do oczekiwań różnych grup pracowników, a więc uwzględniały elementy, które znajdą uznanie jak największej ilości uczestników spotkania (np. wręczenie drobnych upominków, konkursy z nagrodami), a unikać wprowadzania elementów o charakterze religijnym czy kulturowym (np. nie nazywać spotkania „firmową wigilią” czy proponować śpiewania kolęd lub dzielenia się opłatkiem). To ważne, gdyż obowiązek zapewnienia równego traktowania pracowników oraz poszanowania ich różnorodności powinien być realizowany przez pracodawcę również na takich nieformalnych spotkaniach.
Pamiętajmy o zaproszeniu wszystkich pracowników, nawet tych nieobecnych na co dzień w biurze (pracujących w terenie, nieobecnych dłużej w pracy, nie będących etatowymi pracownikami firmy).

Idealne miejsce

Decyzja dotycząca miejsca przyjęcia zależy głównie od tego, jaki charakter ma mieć spotkanie. – Przyjęcia organizowane na terenie firmy są zwykle krótsze, skromniejsze i bardziej formalne. Najczęściej odbywają się w odświętnie udekorowanej sali konferencyjnej, gdzie kierownictwo składa pracownikom podziękowania za pracę i życzenia na Nowy Rok. Potem wszyscy delektują się świątecznymi przysmakami, ewentualnie otrzymują firmowe upominki. Co bardzo ważne, wszelkie spotkania pracowników na terenie siedziby organizacji powinny odbywać się bez udziału alkoholu, niezależnie od tego, czy miejscem spotkania jest biuro, stołówka lub bar na terenie firmy. Zatem jeśli pracodawca chciałby zorganizować jakiekolwiek spotkanie z alkoholem, powinno się ono odbywać poza siedzibą firmy – wyjaśnia Dorota Strzelec, psycholog pracy z firmy doradczej Staff Poland Sp. z o.o.
Spotkania świąteczne organizowane poza firmą (zwykle w pubach czy restauracjach), mają znacznie mniej formalny charakter. Choć nikogo nie zmusimy do przyjścia, warto pokreślić, że jeśli jest to krótkie spotkanie na terenie firmy i w czasie godzin pracy, wszyscy pracownicy powinni się na nim znaleźć (usprawiedliwieniem są w takiej sytuacji jedynie nie cierpiące zwłoki obowiązki służbowe lub delegacja). Natomiast wszelkie nieformalne spotkania po godzinach pracy mają charakter dobrowolny i nie można zobowiązać podwładnych do uczestnictwa w nich.

Na luzie kontrolowanym

Zarówno pracodawca, jak i pracownicy muszą mieć świadomość, że uczestnictwo w jakiejkolwiek imprezie organizowanej przez firmę (nawet poza godzinami pracy) nie jest sytuacją w pełni prywatną. Choć granice dopuszczalnego zachowania na takich spotkaniach nie są jasno określone, pracownicy powinni zachowywać się poprawnie i odpowiedzialnie – obowiązuje tu tzw. luz kontrolowany. Uczestniczymy w ogólnej zabawie, rozmawiać nie tylko o pracy, ale warto wstrzymać się od niepotrzebnej krytyki elementów, które nam się nie podobają (np. niesmaczne dania). Powinniśmy zachować pewną poprawność i nawet jeśli nie bawimy się dobrze, nie demonstrujmy tego ostentacyjnie. Na pewno nie jest w dobrym tonie siedzenie w kącie, patrzenie na zegarek, wysyłanie SMS-ów czy śledzenie wpisów znajomych na kontach społecznościowych.
– Może zdarzyć się sytuacja, że pracownik pod wpływem atmosfery zabawy i nadużycia alkoholu naruszy zasady współżycia społecznego lub dbałości o dobro pracodawcy (np. dopuści się obrażania przełożonych, rękoczynów wobec innych pracowników czy molestowania seksualnego). Takie zachowania nawet w trakcie imprez firmowych poza siedzibą firmy mogą być podstawą odpowiedzialności dyscyplinarnej czy nawet rozwiązania stosunku pracy – podkreśla Dorota Strzelec.

Jeden z wyroków Sądu Najwyższego stwierdza wprost, że „obowiązek przestrzegania zasad współżycia społecznego w zakładzie pracy obejmuje powstrzymywanie się również poza miejscem i czasem pracy od takich zachowań, które wywołują lub potęgują wzajemnie negatywny stosunek współpracowników i konflikty w środowisku pracy” (Wyrok SN z 9 lipca 2008 r., I PK 2/08).

– Pracownicy powinni pamiętać, że krytyka działań kierownictwa firmy, obrażanie współpracowników czy natrętne narzucanie się koleżankom na imprezie firmowej lub pod wpływem alkoholu może mieć przykre konsekwencje dyscyplinarne – podkreśla ekspertka. Pamiętajmy, że teraz prawie wszyscy dysponują wielofunkcyjnymi telefonami komórkowymi, więc nasze wybryki mogą zostać jeszcze udokumentowane aparatem lub kamerą. Nie jest jednak wskazane, aby pracownicy rozpowszechniali poza organizacją zdjęcia z imprez firmowych lub umieszczali je na swoich profilach w portalach internetowych (gdzie mogą je także obejrzeć np. klienci firmy)…

(Niechcianych) wspomnień czar

W dobie internetu swoje wspomnienia (zdjęcia, filmiki, komentarze), szczególnie po udanym przyjęciu, przynajmniej część pracowników będzie chciała umieścić na portalach społecznościowych.  Trzeba pamiętać jednak, że umieszczając w internecie fotografie z firmowej imprezy z wizerunkiem kolegów i koleżanek z pracy, narażamy się jednak na naruszenie ich dóbr osobistych. – Wizerunek człowieka podlega ochronie, a jego rozpowszechnianie wymaga zgody. Zdjęcia przedstawiające współpracowników z alkoholem czy w szalonym tańcu mogą dodatkowo wywołać niewybredne komentarze użytkowników portali. Fotografie z papierosem mogą ujawniać informacje o nałogu, który jako wrażliwe dane osobowe podlega szczególnej ochronie. Do naruszenia prawa do prywatności dochodzi również w związku z tzw. tagowaniem zdjęć i ujawnianiem imienia i nazwiska danej osoby. Nie wszyscy są  użytkownikami portali społecznościowych i publikacja danych na ich temat bez uzyskania zgody stwarza ryzyko naruszenia prawa – wyjaśnia Justyna Metelska, adwokat w TGC Corporate Lawyers.
Nim więc jakikolwiek materiał trafi do sieci, należy się zastanowić nad potencjalnymi konsekwencjami, bowiem praktyka wskazuje, że usunięcie niechcianych zdjęć z sieci może być bardzo trudnym zadaniem.


Udane przyjęcie świąteczne powinno pracowników i pracodawcę motywować do tworzenia silnego, zgranego zespołu. Warto uważać, by drobny szczegół bądź nawet nie intencjonalnie popełniony błąd tego nie popsuł.


1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5.0