data publikacji

Największe wydarzenie dotyczące Kapitału Ludzkiego – już w październiku w Warszawie.

Kongres odbędzie się w dniach 7-8 października w warszawskim hotelu Sheraton

W dniach 7-8 października po raz pierwszy w Polsce odbędzie się Human Capital Economy CEE Congress. Na wydarzeniu obecni będą eksperci z całej Europy Środkowo-Wschodniej, by dyskutować o problemach gospodarki europejskiej i roli kapitału ludzkiego w budowaniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw. Będzie to największe wydarzenie HR-owe i ekonomiczne w Polsce.

Kongres stanowi platformę dialogu na temat kluczowych dla Europy wyzwań i okazję do wypracowania odpowiednich rozwiązań. Human Capital Economy CEE Congress to nowy, ważny punkt na mapie wydarzeń ekonomicznych w Polsce.

– Gospodarka Polski, ale także całej Europy Środkowo-Wschodniej, ma przed sobą wiele nowych wyzwań. Postępujące zmiany w zakresie zarządzania i funkcjonowania przedsiębiorstw, zmiany społeczne czy problemy demograficzne, to czynniki wymagające dyskusji i wypracowywania nowych rozwiązań, które pozwolą gospodarce dynamicznie działać i rozwijać się. Wierzymy, że znaczącą rolę dla rozwiązania tych problemów i możliwości wzmocnienia przewagi konkurencyjnej gospodarek stanowi umiejętne wykorzystanie kapitału ludzkiego. Dlatego tym obszarom poświęcone będą główne dyskusje podczas kongresu – mówi Tomasz Misiak, Wiceprzewodniczący Rady Programowej Human Capital Economy CEE.

W ramach Human Capital Economy CEE Congress odbędą się panele dyskusyjne, debaty oxfordzkie, a także prezentacje case studies traktujące m.in. na tematy:
- Migracji jako wyzwaniu zarządzania kapitałem ludzkim,
- Narodowych modelach zarządzania – jako szansa na międzynarodowy sukces,
- Edukacji i karierze ludzi młodych, czy polityce ekonomicznej państw i przedsiębiorstw.

W projekt zaangażowały się kluczowe osobistości z niemal wszystkich sektorów polskiej i europejskiej gospodarki. m.in.: prof. Jerzy Hausner, Pedro Pereira da Silva (Country Manager, Jeronimo Martins Polska), Grażyna Piotrowska-Oliwa (Prezes Zarządu, Virgin Mobile), Jarosław Sroka (Partner, CEED Institute), Adam Sawicki (Prezes Zarządu T-Mobile Polska), Kinga Piecuch (Prezes Zarządu SAP Polska), Tomasz Hanczarek (Prezes Zarządu Work Service SA) oraz wielu innych ekspertów, polityków, liderów biznesu i praktyków zarządzania zasobami ludzkimi

Na czele Rady Programowej Human Capital Economy CEE Congress stanęli między innymi:
-         Andrzej Malinowski, Prezydent Pracodawców RP,
-         Władysław Kosiniak-Kamysz, Minister Pracy i Polityki Społecznej,
-         prof. UW dr hab. Jacek Męcina, Sekretarz Stanu, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej,
-         Grzegorz Hajdarowicz, Prezes Rady Nadzorczej, GREMI Media,
-         Tomasz Misiak, Prezydent Rady Nadzorczej, Work Service SA

Kongres odbędzie się w dniach 7-8 października w warszawskim hotelu Sheraton. Głównym Partnerem Strategicznym tego wydarzenia jest Work Service SA, a współorganizatorem i Patronem Honorowym Pracodawcy Rzeczpospolitej Polskiej. Do grona współorganizatorów włączyli się także Rzeczpospolita i MMC Polska.

Już 7 października 2015 r. o godz. 19.00 w Hotelu Sheraton w Warszawie odbędzie się Wielka Gala Human Capital Awards.
Nagrody, przyznawane przez niezależną Kapitułę Konkursu, zostaną wręczone w kategoriach:
- Pracodawca Roku Firma Prywatna
- Pracodawca Roku – Spółka Skarbu Państwa
- Projekt Roku
- Człowiek Roku
- Społeczna Odpowiedzialność Biznesu
Konkurs ma na celu wyróżnienie osób oraz firm, których aktywna działalność przyczynia się do podnoszenia jakości w obszarze zarządzania Kapitałem Ludzkim oraz rozwoju branży HR w Europie Środkowo-Wschodniej.


Informacje, szczegółowy program oraz rejestracja - na stronie hcecongress.com

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5.0