data publikacji

Czekają nas ogromne zmiany w technikach komputerowych dla biznesu. Rozkwit przeżywać będzie przemysłowy Internet rzeczy (IoT).

Internet rzeczy (IoT) będzie miał wpływ nie tylko na przedsiębiorstwa, ale i cały ekosystem oraz społeczeństwa – uważa Ireneusz Martyniuk, Dyrektor Pionu Przemysłu w Schneider Electric Polska

Podłączanie urządzeń fizycznych do sieci komputerowej nie jest niczym nowym. Jednak zebranie 50 miliardów urządzeń w jednej sieci, zarządzanej jako pojedynczy ekosystem – to zdecydowanie nowa jakość. Tak skrótowo można zademonstrować skalę przemian technicznych w dziedzinie przemysłowego IoT, których dziś jesteśmy świadkami.

Rozwiązania IIoT, będące jednocześnie logicznym następstwem i siłą napędową rozwoju epoki informacji, zmienią sposób, w jaki żyjemy i pracujemy, zarządzamy cennymi zasobami, realizujemy procesy przemysłowe oraz ulepszamy operacje biznesowe. Co równie ważne, przyczynią się one także do stworzenia nowych okazji rynkowych, a ich szacowany wpływ na światowy poziom PKB (w sektorze dóbr konsumpcyjnych i przemyśle) do roku 2020 wyniesie nawet 14 bilionów dolarów.

Umożliwienie komunikacji z internetem 50 miliardom urządzeń przy pomocy niedrogich czujników sprawia, że zyskują one własny głos. To właśnie transmisja danych o pracy i środowisku roboczym tych urządzeń jest kluczem do ulepszenia procesów.
Dzięki postępom w obszarze technik analizy danych możliwe jest przekształcenie bogactwa informacji, dostarczanych do firmowych sieci w praktyczne narzędzia, pozwalające na ulepszenie funkcjonowania każdego systemu. Połączenie nowych technologii sprawia, że obecne przemiany niosą ze sobą olbrzymi potencjał korzyści dla firm, całych gospodarek, społeczeństw oraz kondycji naszej planety.

Dlatego cztery najważniejsze przewidywania w zakresie rozwoju przemysłowego Internetu rzeczy to:

1. Rozwój zastosowań IIoT dorówna ekspansji konsumenckich aplikacji internetowych

Nieważne, czy chodzi o łańcuchy dostaw, linie produkcyjne, rurociągi, systemy gospodarki wodnej czy inteligentne miasta, trwa rozwój nowej fali aplikacji IoT na skalę porównywalną do ekspansji internetowych “apek” w sektorze konsumenckim.
W zakładach przemysłowych przedsiębiorstwa podnoszą efektywność maszyn przy pomocy IIoT. Dzięki czujnikom zamontowanym w urządzeniach w całym zakładzie i mobilnej aplikacji rozszerzonej rzeczywistości, operatorzy mogą sprawdzić, czy występują jakieś problemy, czy potrzebna jest ich interwencja oraz jak ją przeprowadzić, podchodząc do maszyny, lub nawet znajdując się poza budynkiem, i korzystając z tabletu.

2. Liczba „rzeczy” podłączonych do IIoT gwałtownie wzrośnie

Teraz, gdy urządzenia mogą komunikować się już z systemami sterowania, oprogramowaniem, personelem operacyjnym i aplikacjami do analizy danych, rozwiązania IIoT staną się komponentami wszystkich systemów i procesów smart.
Gdy spojrzymy na miasto to parkometry i sygnalizacja świetlna będą monitorować natężenie ruchu drogowego oraz informować o przestępstwach na ulicach w ramach systemów ”smart city.” Z kolei systemy oświetleniowe będą dostarczać systemom automatyki budynków dane o obecności ludzi i wpływie na środowisko – “smart buildings.” W Polsce realizujemy bardzo dużo inwestycji z zakresu inteligentnych budynków. Integracja z innymi systemami to kwestia czasu.

3. Siłą napędową innowacji będą zarówno startup’y, jak i duże przedsiębiorstwa

Jednym z najbardziej ekscytujących aspektów przemian w dziedzinie IoT jest to, że za rozwój innowacji odpowiadają zarówno przedsiębiorstwa z listy Global 500, jak i startup’y oraz partnerstwa między organizacjami z obu tych grup.
Jako że rozwiązania IIoT pozwalają na ulepszenie każdego procesu, systemu i urządzenia, mamy do czynienia z prawdziwą eksplozją zainteresowania, zaangażowania i nowatorskich pomysłów we wszystkich sektorach gospodarki. Tak wielkie zainteresowanie przeradza się w coraz większą liczbę praktycznych rozwiązań, co oznacza, że nowe urządzenia i platformy nie tylko zapewnią nam większą efektywność, ale doprowadzą do powstania zupełnie nowych modeli biznesowych.

4. Nowe standardy zapewnią przejrzystość

Czerpanie korzyści z rozwoju IIoT opiera się na współpracy wielu graczy, która z kolei wymaga opracowania powszechnych zasad rozwoju i wykorzystania technologii w rozwiązywaniu problemów biznesowych i społecznych. Tworzenie organizacji, które wspierają sektor prywatny i publiczny we wspólnym rozwoju metod i standardów, uproszczą rozwój interoperacyjnych i efektywnych aplikacji oraz platform IIoT.

 


Wszystkie te korzyści przyczyniają się do tego, że rozwiązaniom IIoT trudno się oprzeć i będą one napędzać wzrost zysków (zarówno brutto jak i netto) w wielu różnych branżach. Jednak poza wyższymi zyskami dla przedsiębiorstw i szerokimi korzyściami ekonomicznymi, technologie IIoT umożliwią też uzbrojenie przedsiębiorstw i władz publicznych w nowe, lepsze narzędzia, odpowiadające na największe wyzwania współczesnego świata: zanieczyszczenie środowiska, dostęp do energii, żywności i wody oraz globalne zmiany klimatyczne.


1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5.0