data publikacji

Co trzecia firma wykorzystuje urządzenia mobilne do wykonywania transakcji finansowych.

Jednym z odnotowujących najszybszy wzrost rodzajów szkodliwego oprogramowania są w ostatnim czasie trojany bankowe, które kradną dane uwierzytelniające dostęp do systemów bankowości internetowej

Pon. 30 proc. firm wykorzystuje urządzenia mobilne do uzyskiwania dostępu do firmowych kont bankowych oraz zrealizowania transakcji finansowych.

Z badania Kaspersky Lab i B2B International,wynika, że przedstawiciele biznesu coraz częściej przeprowadzają transakcje finansowe z pomocą urządzeń mobilnych. W szczególności 28 proc. małych i średnich firm oraz 34 proc. przedsiębiorstw dokonywało transakcji finansowych za pośrednictwem urządzeń mobilnych. Nie chodzi tu jedynie o osoby z działów finansowych (63 proc.), ale również o menadżerów najwyższego szczebla (54 proc.), a nawet zwykłych pracowników (8 proc.), którzy swobodnie dokonują firmowych transakcji finansowych przy użyciu aplikacji mobilnych.    

Coraz częstsze wykorzystywanie urządzeń mobilnych do celów związanych z bankowością korporacyjną może zagrażać finansom firmowym, ponieważ cyberzagrożenia mobilne stały się w ostatnich latach znacznie bardziej rozpowszechnione i są równie niebezpieczne dla użytkowników, co zagrożenia komputerowe.

Cyberprzestępcy w coraz większym stopniu atakują platformy mobilne. Jednym z odnotowujących najszybszy wzrost rodzajów szkodliwego oprogramowania są w ostatnim czasie trojany bankowe, które kradną dane uwierzytelniające dostęp do systemów bankowości internetowej oraz e-płatności, jak również informacje dotyczące kart kredytowych i debetowych.     

– Trend ukazuje ciągły wzrost korzystania z bankowości mobilnej przez korporacyjnych klientów bankowości. Tendencja ta z pewnością utrzyma się w przyszłości, ponieważ zarówno klienci korporacyjni jak i indywidualni skłaniają się ku wygodzie oferowanej przez bankowość mobilną – podkreśla Ross Hogan, globalny dyrektor ds. zapobiegania oszustwom w Kaspersky Lab. – W efekcie konieczne jest, aby banki dokładnie rozważyły podejście do bezpieczeństwa i zapobiegania oszustwom, które pozwoli im oferować bezpieczne aplikacje bankowości mobilnej, chronić poufne dane klientów oraz strzec transakcje klientów korporacyjnych o dużej wartości. Wszyscy użytkownicy serwisów bankowości mobilnej, zarówno firmy jak i klienci indywidualni, muszą zwracać uwagę na własne bezpieczeństwo i zachowanie, a jednocześnie dowiedzieć się, jakie działania podjął ich bank w celu zapewnienia im ochrony.


Oferta firmy Kaspersky Lab zawiera szeroki wachlarz rozwiązań, np.:

Kaspersky Security for Mobile – zapewnia wielopoziomową ochronę korporacyjnej infrastruktury IT;

Kaspersky Fraud Prevention SDK – rozwiązanie dla przedstawicieli sektora bankowego; zestaw narzędzi, które mogą zostać wykorzystane do tworzenia i konfiguracji bezpiecznych aplikacji mobilnych spełniających wymogi bezpieczeństwa informacyjnego.


1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5.0