data publikacji

Jak skutecznie wprowadzić organizację w cyfrową rzeczywistość?

W jaki sposób można ulepszyć pracę swoich pracowników, jednocześnie spełniając oczekiwania w zakresie cyfrowej transformacji własnych klientów?

Jest korzyści płynących z cyfrowej transformacji: może ona pomóc firmie szybciej reagować i być bardziej czułą na potrzeby rynku, na którym działa, zwiększyć atrakcyjność stanowisk pracy, pozytywnie wpłynąć na wydajność i lojalność pracowników, ale także pomoc w utrzymaniu klientów.

I choć docelowo – właściwie przeprowadzona – poprawia zyski, to aby cały proces transformacji zakończył się sukcesem, ważne jest, by zbudować jej solidne podstawy. Należy upewnić się, że usprawnienia mają na celu konkretne potrzeby firmy.

Praktyka pokazuje że zbyt wiele firm koncentruje się na modernizacji już posiadanych rozwiązań i technologii, bez wcześniejszej pełnej analizy, dlaczego i w jaki sposób usprawnić pracę organizacji i jej pracowników.

Zapełnić lukę

Istnieje dysproporcja pomiędzy tym, jak część organizacji postrzega siebie w cyfrowym środowisku, a tym, jak cyfrowe projekty faktycznie wyglądają. Działania firm często są napędzane strachem wynikającym z pojawienia się luki pomiędzy nimi a konkurencją. Presja związana z tym, aby nie pozostać w tyle może zaowocować inwestycjami w nieprzemyślane w pełni projekty, technologie i rozwiązania, które nie pasują do bieżących potrzeb, co w konsekwencji może skończyć się porażką.

Przed wejściem w nowy projekt warto się upewnić, że jest on nakierowany na właściwy cel.

Właściwa perspektywa

Wiele firm inwestuje w IT by sprostać wymaganiom swoich klientów, zaniedbując inwestycje w technologie usprawniające ich własną pracę. W świecie, w którym technologia stale się rozwija, takie podejście wiąże się z pewnym ryzykiem. Warto zastanowić się głębiej i niejako odwrócić perspektywę, gdyż pozostanie przy niej nie tylko może prowadzić do ponoszenia dodatkowych kosztów.

Jeśli rozwiązania wspomagające pracę wewnątrz organizacji nie spełniają swojej roli i opóźniają wdrożenie technologii, to ma to bezpośredni negatywny wpływ na relacje z klientami.
Należy rozważyć, jak zapełnić tę lukę. W jaki sposób można ulepszyć pracę swoich pracowników, jednocześnie spełniając oczekiwania w zakresie cyfrowej transformacji własnych klientów?

Warto wykorzystać konsumenckie doświadczenia IT, by wprowadzić nowe i bardziej skuteczne metody pracy. Zanim przyjrzymy się konkretnym technologiom, należy wysłuchać własnych pracowników na temat tego, czego potrzebują i zebrać wszystkie pomysły i sugestie dotyczące poprawy efektywności operacyjnej. Należy przeprowadzić rozmowę z przedstawicielami wszystkich działów, gdyż tylko w ten sposób można zbudować kompletny obraz własnej firmy i opracować scenariusz określający obszary, w których technologia może naprawdę coś zmienić i ulepszyć.

Znalezienie korzyści biznesowych

Niezwykle ważne jest, aby zrównoważyć potrzebę elastyczności i szybkości działania z takimi elementami, jak monitoring, nadzór i ogólnie pojęte bezpieczeństwo. Poszczególne zespoły w organizacji są najlepiej przygotowane do wyboru usług i narzędzi, które poprawią ich wydajność, ale potrzebne są solidne podstawy, które zagwarantują zgodność z odpowiednimi wymogami.

Wirtualne miejsce pracy, połączone z rozwiązaniami mobilnymi dedykowanymi do elastycznej i wydajnej pracy zdalnej, zapewnia bezpieczny dostęp do firmowych aplikacji i tworzy korzystne środowisko dla szybszej adopcji inicjatyw wpisujących się w cyfrową transformację.

 

autor: Wolfgang Mayer, Generalny manager Citrix na Europę Wschodnią i Austrię


Znalezienie czasu na właściwe zaplanowanie i zidentyfikowanie rzeczywistych potrzeb i celów biznesowych, które mogą przynieść wymierne korzyści zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz organizacji jest zatem gwarantem właściwej drogi do pomyślnie zakończonej cyfrowej transformacji. Warunkiem koniecznym jest jednak przeprowadzenie  analizy i planowania przed wyborem technologii i rozpoczęciem realizacji takiego projektu.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5.0