data publikacji

Idea zrównoważonego budownictwa to przede wszystkim projektowanie, budowanie i użytkowanie z myślą o przyszłości. Aby tworzyć takie obiekty - przyjazne dla otoczenia i użytkownika - niezbędne są nowoczesne technologie oraz materiały budowlane.

 


Jednym z głównych założeń zrównoważonego budownictwa jest wysoka jakość rozwiązań projektowych, konstrukcyjnych i materiałowych oraz ich trwałość. Priorytetem staje się ograniczenie zużycia energii oraz zasobów naturalnych, redukowanie produkcji odpadów. O tym, czy dany obiekt powstał zgodnie z zasadami zrównoważonego budownictwa, świadczą przede wszystkim przyznawane im certyfikaty, takie jak LEED czy BREEM.
- Zaawansowane technologicznie sufity podwieszane odgrywają niezwykle ważną rolę w tworzeniu certyfikowanych obiektów i ich wnętrz, zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju – podkreśla Anna Baczkowska, Technical Sales Manager z firmy Armstrong. – Nasze rozwiązania pomagają w realizowaniu tego typu projektów na dwa sposoby. Przede wszystkim dają inwestorom i projektantom jasną informację „środowiskową”, dotyczy to m.in. oceny cyklu życia produktu (Life Cycle Assessment), zawartości materiałów pochodzących z odzysku, niskiej emisji szkodliwych substancji. Ponadto korzystnie wpływają na poczucie komfortu i bezpieczeństwa użytkowników, zapewniając m.in. optymalne warunki akustyczne, termiczne, wizualne, higieniczne oraz bezpieczeństwa pożarowego.

Wszystko jest istotne

W Polsce można przeprowadzać certyfikację budynków zielonych w systemie BREEAM International Bespoke (administrowane w Wielkiej Brytanii) oraz LEED (w USA).
LEED jest systemem certyfikacji opracowanym przez U.S. Green Building Council (USGBC), uznanym na arenie międzynarodowej, ustanawiającym standardy dla budownictwa zrównoważonego. Jego celem jest wielopłaszczyznowa ocena związana z wpływem budynku na środowisko, oceną ekonomiczności, użyciem efektywnych, przyjaznych środowiskowo technologii i procesów, ale również poprawą samopoczucia jego użytkowników.

Podczas przyznawania certyfikatu brane pod uwagę są takie parametry, jak oszczędność energii, racjonalne zużycie wody, emisja CO2 czy poprawa jakości środowiska wewnątrz poszczególnych pomieszczeń.

Certyfikat LEED daje właścicielom budynków i ich użytkownikom doskonałe narzędzie do identyfikacji zielonego budownictwa. Dotyczy wszystkich rodzajów budynków – zarówno komercyjnych, jak i mieszkaniowych, w całym cyklu ich życia – od projektowania i budowy, poprzez eksploatację, aż po ich konserwację.
Z kolei BREEAM przyznawany jest przez BRE (Building Research Establishment) Global. Bierze pod uwagę wiele cech budynku, w tym jakość środowiska wewnętrznego, dostępność transportową, użyte materiały, konstrukcję, ograniczanie emisji gazów cieplarnianych, zużycie wody, energii, produkcję odpadów, ograniczanie kosztów eksploatacji oraz tworzenie zdrowego, komfortowego środowiska sprzyjającego produktywności. - Istotne jest tu więc wszystko to, co jest dobre dla planety, populacji i portfela – podsumowuje Anna Baczkowska.

Promowanie i realizacja

Firma Armstrong dostarcza rozwiązań, które zarówno pod względem parametrów użytkowych, jak i oceny wpływu na środowisko naturalne spełniają wymagania stawiane certyfikowanym budynkom.
– Działając odpowiedzialnie jako producent, skutecznie przyczyniamy się do wzrostu świadomości w zakresie zrównoważonego budownictwa – twierdzi Anna Baczkowska. - Nasze zrozumienie wagi tych zagadnień odzwierciedla również członkostwo w Polskim Stowarzyszeniu Budownictwa Ekologicznego PLGBC. Nie tylko promujemy zrównoważone budownictwo i zachęcamy innych do realizacji ekologicznych budynków, ale również sami realizujemy takie obiekty, używając do tego naszych produktów.
Sufity podwieszane Armstrong nie są jedynie materiałem wykończeniowym, ale mają znaczący wpływ na jakość wnętrz, kształtując m.in. ich środowisko akustyczne. Oddziałują również na jakość powietrza oraz penetrację światła dziennego.
Nie bez znaczenia jest też ocena cyklu życia produktu, zawartość materiałów pochodzących z odzysku, niska emisja formaldehydu, innowacyjne rozwiązania termiczne, wizualne, a także te wpływające na bezpieczeństwo pożarowe czy higienę. Zastosowanie rozwiązań sufitowych firmy Armstrong pomaga w uzyskaniu maksymalnej ilości punktów w procesie certyfikacji, związanych z takimi kategoriami, jak „Jakość Środowiska Wnętrz”, „Energia i Atmosfera”, „Materiały i Zasoby Naturalne” czy „Innowacyjność w Projektowaniu”.


Siedziba główna firmy Armstrong w Lancaster Pensylwania uzyskała w roku 2007 certyfikat Platynowego Budynku LEED-EB dla budynku istniejącego - najwyższą i najtrudniejszą do uzyskania ocenę.


Więcej o sufitach w biurze: Kolorowe sufity | Gdy sufit nie wystarcza...

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5.0