data publikacji

Job Accounting II to najnowsze rozwiązanie Sharp do zarządzania drukiem, które zapewnia kontrolę wydruków, zarządzanie kosztami i bezpieczeństwo obiegu dokumentów w firmie.

Job Accounting II posiada interfejs w wielu językach, współpracuje z wieloma walutami i różnymi urządzeniami

Job Accounting II umożliwia pełną kontrolę nad urządzeniami Sharp w firmie. – Strona po stronie, użytkownik po użytkowniku. Można szybko i precyzyjnie sprawdzić kto, i kiedy korzystał z urządzeń oraz w jakim celu – podkreślają eksperci z Sharp. Wersja druga posiada nowy, zoptymalizowany interfejs, który obniża obciążenie sieciowe oraz ułatwia pracę przy urządzeniu.

Job Accounting II można wykorzystać także do ograniczenia dostępu do wybranych funkcji (np. drukowania czy kopiowania w kolorze) oraz do ograniczenia liczby stron, które można wydrukować. Oprogramowanie pozwala również na sporządzanie szczegółowych raportów, które umożliwiają planowanie wydatków, wewnętrzną księgowość i wyliczenie zwrotu kosztów. Raporty można eksportować do arkusza kalkulacyjnego za pomocą narzędzi do zarządzania, opartych na przeglądarce internetowej.

Jak działa Job Accounting II? Zaczynamy od ustawienia osobistych kont poszczególnym użytkownikom poprzez proste skopiowanie ich danych z serwera sieciowego. Następnie przyznajemy użytkownikom prawa dostępu, żeby kontrolować, z których funkcji mogą korzystać, oraz wyznaczamy limity na poziomie działu lub indywidualnego konta.
Każdy użytkownik może zarejestrować się na panelu sterowania urządzenia wielofunkcyjnego i zalogować, przeciągając kartę lub wpisując nazwę użytkownika i hasło. Urządzenie wielofunkcyjne zostanie jednak udostępnione wyłącznie upoważnionym użytkownikom z dostatecznym limitem na wykonanie określonego zadania. Limity użytkowników mogą być modyfikowane w dowolnej chwili przez administratora systemu, dzięki czemu zawsze mamy możliwość dopasowania systemu do aktualnych potrzeb firmy.

Job Accounting II posiada interfejs w wielu językach, współpracuje z wieloma walutami i różnymi urządzeniami - od prostych typu „entry level” po zaawansowanie modele z wyższej półki.
Użytkownicy mogą także usprawnić rutynowe zadania biura, korzystając z jednorazowego logowania zgodnego z zainstalowanymi aplikacjami platformy Sharp OSA (Open Systems Architecture), które eliminuje konieczność powtórnego logowania lub powrotu do komputera.

Wydruk podążający (pull printing) umożliwia drukowanie w trybie pull. Dzięki tej funkcji użytkownicy mogą przywoływać swoje dokumenty z dowolnego urządzenia Sharp, podłączonego do bezpiecznej sieci. To bardzo użyteczna funkcja w przypadku ważnych lub poufnych dokumentów.

Rozliczanie projektowe umożliwia zliczanie kosztów generowanych przez poszczególnych klientów. W tym trybie operator może w łatwy i bezpośredni sposób naliczać opłaty za wykonanie poszczególnych zadań określonym klientom, centrum kosztów lub kodom projektów klienta. Raporty i faktury można sporządzać specjalnie dla klienta lub wewnętrznej księgowości.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5.0