data publikacji

„Kapitał ludzki jako element wartości przedsiębiorstwa” to  projekt Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Bezpłatne Narzędzie Pomiaru Wartości Kapitału Ludzkiego jest dostępne na zasadzie wolnej licencji.

Najważniejszym celem projektu jest zmiana świadomości przedsiębiorców w zakresie korzyści, wynikających z inwestowania w kapitał ludzki oraz podnoszenie jego wartości w firmie.
Efektem prac projektowych jest stworzenie Narzędzia Pomiaru Wartości Kapitału Ludzkiego (NKL), jego przetestowanie oraz upowszechnienie i wdrożenie.

NKL jest pierwszą tego typu aplikacją, w pełni dopasowaną do potrzeb polskiego rynku, która faktycznie zmierzy wartość zasobów personalnych przedsiębiorstwa. Pozwoli na gromadzenie danych i ich interpretację, dając podstawowe wskazówki, co uzyskane wyniki oznaczają dla organizacji, jakie stwarzają problemy lub perspektywy.

Projekt adresowany jest do właścicieli, menedżerów, HR-owców i księgowych mikro, małych, średnich i dużych firm.

Korzyści z wykorzystania NKL jest sporo. Świadomość wartości kapitału ludzkiego:
- pomoże w lepszej kontroli kosztów personalnych przedsiębiorstwa,
- pozwoli na bardziej efektywne wykorzystanie potencjału pracowników,
- ułatwi podejmowanie decyzji menedżerskich,
- dostarczy informacji odnośnie obecnego systemu zarządzania, a także podwyższy rangę działów i menedżerów HR zapewniając twarde dane, dzięki którym staną się partnerem do rozmów z właścicielami i członkami zarządów swoich firm.

Warto podkreślić, że efekt projektu jakim, jest bezpłatne Narzędzie Pomiaru Wartości Kapitału Ludzkiego, jest rozpowszechniane na zasadzie wolnej licencji Creative Commons, dostępne dla każdego zainteresowanego przedsiębiorcy niezależnie od wielkości firmy czy ilości zatrudnionych pracowników.


Informacje na temat Narzędzia Pomiaru Wartości Kapitału Ludzkiego, procesu jego wdrażania, a także bezpłatnych spotkań dotyczących wykorzystania tego instrumentu, znaleźć można na stronie internetowej


 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5.0