data publikacji

Katowicki rynek biurowy jest w stanie równowagi pomiędzy popytem a podażą. Najważniejsze dane i trendy na katowickim rynku biurowym – komentują eksperci z międzynarodowej firmy doradczej JLL.


Atrakcyjność inwestycyjną Katowic budują przede wszystkim takie czynniki, jak:
- strategiczna lokalizacja,
- dobrze rozwinięta infrastruktura,
- dostęp do wykształconych kadr. 

To właśnie kombinacja takich atutów sprzyja napływowi nowych inwestycji, również z sektora usług dla biznesu. Jak wynika z danych ABSL, w Aglomeracji Katowickiej działają już 64 centra usług. Analizy ABSL wskazują ponadto, że centra usług w aglomeracji zatrudniają już 15 tys. osób, z czego aż 2/3 pracuje w podmiotach z udziałem kapitału zagranicznego. Swoje centra usług mają tu tacy giganci, jak Capgemini, IBM, ING, Unilever, Ericsson, Oracle czy PwC

Piąte miejsce w Polsce

Łączne zasoby biurowe w Katowicach na koniec III kw. 2014 r. sięgały 337 tys. mkw., co daje miastu piąte miejsce w Polsce pod względem wielkości rynku - po Warszawie, Krakowie, Wrocławiu i Trójmieście.
Deweloperzy szybko dostrzegli rosnące zainteresowanie najemców i odpowiedzieli na nie zwiększoną aktywnością. W okresie trzech pierwszych kwartałów 2014 roku w Katowicach do użytku oddano 26,9 tys. mkw. nowoczesnej powierzchni biurowej. Do końca roku można spodziewać się, że rynek zasili kolejne 33 tys. mkw., a całkowita nowa podaż w 2014 roku sięgnie ok. 60 tys. mkw.

Największe inwestycje, które w tym roku zasiliły katowicki rynek biurowy:
- GPP Business Park II&III (15 tys. mkw.)
- Silesia Star I (12,7 tys. mkw.)
- Silesia Business Park I (10,7 tys. mkw.).

 Sektor usług generuje popyt

– Z naszych analiz wynika, że w ostatnich pięciu latach rynek biurowy w Katowicach urósł o ok. 55 proc. – komentuje Mateusz Polkowski, Dyrektor w Dziale Badań Rynku i Doradztwa, JLL. – Deweloperzy błyskawicznie zareagowali na duże zapotrzebowanie na biura generowane przez zwiększającą się liczbę najemców, ze szczególnym uwzględnieniem firm z sektora usług dla biznesu. Przełomowy pod tym względem był rok 2011, kiedy to zapotrzebowanie na biura było prawie dwukrotnie wyższe od tego w 2010 roku i od tamtego czasu rosło w tempie 25-30 proc. rocznie.
W okresie od stycznia do września 2014 roku popyt brutto wyniósł ponad 37,4 tys. mkw. Do największych transakcji w tym okresie należą umowy najmu, podpisane przez UPC (6,5 tys. mkw. w Green Park) czy TPG Katowice – spółka zależna Teleperformance Germany (ok. 2,3 tys. mkw. w GPP Business Park III).

Kluczowa branża

– Rynek biurowy w Katowicach nabrał rozpędu już kilka lat temu, kiedy miasto stało się ważną lokalizacją dla sektora nowoczesnych usług biznesowych – dodaje Rafał Oprocha, Dyrektor Oddziału JLL w Krakowie i Katowicach. – Branża ta to kluczowy odbiorca projektów biurowych oraz motor napędowy dla realizacji nowych inwestycji. Świadczy o tym udział tego sektora w powierzchni zajętej przez najemców, wynoszący ok. 32 proc. Wśród najistotniejszych nowych podmiotów na rynku są IBM w A4 Business Park oraz PwC w Silesia Business Park. Centra usług z kapitałem zagranicznym podpisały w Katowicach od początku roku do końca września umowy najmu na ok. 15,5 tys. mkw., co stanowi 41,4 proc. całkowitego popytu na biura zarejestrowanego w tym okresie.

Balans popytu i podaży

Rynek biurowy w Katowicach dojrzewa. Zbalansowany poziom podaży i popytu widoczny jest we współczynniku powierzchni niewynajętej, kształtując się na poziomie 9,8 proc. w III kwartale br. Jednak biorąc pod uwagę fakt, że na przełomie roku minie termin kilku umów podpisanych w 2010 roku, można spodziewać się wzrostu współczynnika powierzchni niewynajętej w starszych budynkach.


Stawki najmu w najlepszych obiektach biurowych w Katowicach utrzymują się na stałym poziomie - od 12,5 do 13,75 euro za mkw. miesięcznie.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5.0