data publikacji

Do końca przyszłego roku branża wygeneruje nawet 2,5 tys. nowych miejsc pracy.

Rośnie atrakcyjność Aglomeracji Katowickiej dla inwestorów z sektora nowoczesnych usług biznesowych. Takie wnioski płyną z najnowszego raportu ABSL Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Aglomeracji Katowickiej. Centra z polskim i zagranicznym kapitałem działające w tej lokalizacji zatrudniają już łącznie 15 tys. specjalistów, co oznacza 20-procentowy wzrost na przestrzeni ostatniego roku. Biorąc pod uwagę plany rozwojowe firm w Aglomeracji Katowickiej można zakładać, że do końca 2015 r. zatrudnienie w branży osiągnie 17,5 tys. osób –podwoi się w porównaniu do stanu z 2012 r.
Aglomeracja Katowicka to jeden z sześciu najważniejszych ośrodków nowoczesnych usług dla biznesu w Polsce. – Cieszę się, że coraz więcej firm z sektora nowoczesnych usług biznesowych decyduje się inwestować w Katowicach. Przyciąganie inwestorów to był jeden z moich priorytetów w ciągu ostatnich 8 lat. Warto się starać, gdyż firmy te tworzą dobrze płatne miejsca pracy i przyczyniają się do zmiany struktury gospodarczej miasta i aglomeracji – komentuje Piotr Uszok, Prezydent Katowic.

Inwestorzy z 10 państw

Jak wynika z raportu ABSL, w Aglomeracji Katowickiej działa już 64 centrów usług, należących do 57 inwestorów z 10 państw. Są to głównie firmy z USA (15) i przedsiębiorstwa polskie (14), ale również korporacje z Wielkiej Brytanii, Francji, Holandii, Niemiec, Szwecji, Finlandii, Indii i Kanady. Główną specjalizacją Aglomeracji jest obsługa procesów IT. Według raportu, aż 1/3 zatrudnienia w sektorze generują usługi tego typu.
- Katowice na przestrzeni ostatnich kilku lat bardzo mocno zaznaczyły swoją obecność na outsourcingowej mapie Polski, szybko awansując do grona najszybciej rozwijających się ośrodków nowoczesnych usług biznesowych. Należy pamiętać, że jest wiele lokalizacji w Polsce i na świecie, w których można ulokować centra dostarczania usług wspólnych, oparte o najnowsze technologie. Jedynie konsekwentne, nieprzerwane utrzymanie obranej linii rozwoju sektora usług nowoczesnych w Katowicach może zapewnić utrzymanie ciężko wypracowanej pozycji – mówi Marcin Nowak, Dyrektor Zarządzający Infrastructure Services w Europie Wschodniej, Capgemini; Dyrektor śląskiego oddziału ABSL.

Nowe miejsca pracy

Obecnie centra usług w Katowicach i Aglomeracji Katowickiej zatrudniają już 15 tys. osób. Zdecydowana większość z nich (2/3) pracuje w podmiotach z udziałem kapitału zagranicznego. Firmy polskie wygenerowały 34 proc. miejsc pracy.
– O dynamicznym rozwoju sektora nowoczesnych usług biznesowych w Aglomeracji Katowickiej świadczy fakt, że centra usług, które rozpoczęły działalność w latach 2012-2014 wygenerowały już 15 proc. ogólnego zatrudnienia w branży. Można zakładać, że pod koniec 2015 r. ich udział zwiększy się do około 20 proc. – komentuje Janusz Górecki, Analityk ABSL, autor raportu.
Zdecydowana większość centrów w Katowicach i Aglomeracji Katowickiej w ciągu najbliższych 2 lat planuje wprowadzić zmiany w zakresie prowadzonej działalności. Chcą one ją poszerzyć o kolejne działania i pozyskać nowych klientów (64 proc.) lub pozyskać nowych klientów, nie zmieniając zakresu wykonywanych usług (24 proc.).

Aglomeracja na celowniku

Rosnąca atrakcyjność inwestycyjna Aglomeracji Katowickiej to rezultat m.in. dostępu do wykwalifikowanej kadry. W szkołach wyższych Aglomeracji Katowickiej kształci się ponad 107 tys. studentów, a około 32 tys. absolwentów wchodzi co roku na rynek pracy. Katowice to miasto ludzi młodych, wykształconych, charakteryzujących się bardzo dobrą znajomością języków obcych. Jest to tym bardziej ważne, gdyż centra usług w tym regionie świadczą usługi biznesowe w 24 językach.
Zaletą Aglomeracji Katowickiej jest również coraz lepsze zaplecze infrastrukturalne, przede wszystkim chodzi tu o dostępność nowoczesnej powierzchni biurowej. Jak wynika z danych JLL, całkowita podaż biurowa Katowic wynosi około 337 tys. mkw. Wartość ta daje miastu piąte miejsce wśród rynków biurowych w Polsce, po Warszawie, Krakowie, Wrocławiu oraz Trójmieście.
– W ciągu ostatnich 5 lat zasoby nowoczesnej powierzchni biurowej w Katowicach wzrosły o około 55 proc., co jest potwierdzeniem dużej aktywności deweloperów odpowiadających na zapotrzebowanie generowane przez zwiększającą się liczbę najemców – komentuje Mateusz Polkowski, Associate Director w JLL, firmie będącej Partnerem Strategicznym ABSL.

Obsługa i wsparcie inwestorów

Mocną stroną Katowic jest niewątpliwie efektywny lokalny system obsługi inwestorów. Firmom udzielana jest pomoc w zakresie realizacji procedur, otrzymują oni również wyczerpujące informacje na temat rozwoju branży nowoczesnych usług biznesowych na obszarze Aglomeracji Katowickiej. Na inwestorów czekają także liczne formy wsparcia, ułatwiające rozpoczęcie lub rozwinięcie działalności gospodarczej.
– Bardzo ważne w procesie decyzyjnym jest to, aby potencjalny inwestor czuł, że miastu zależy na inwestycji. Sprawdzonym sposobem są działania dedykowanego miejskiego biura obsługi, które aktywnie zabiegałoby o inwestorów i wspierałoby ich od procesu wyboru lokalizacji, jej uruchamiania, aż do późniejszej działalności operacyjnej. Bardzo dobrze tę rolę spełnia katowicki Wydział Obsługi Inwestorów Strategicznych. I nie dziwią mnie ostatnie sukcesy Katowic w pozyskiwaniu nowych inwestorów. Tak duże zaangażowanie władz i struktur miasta we współpracę z inwestorami musiało zaprocentować. W przypadku IBM współpraca, jaką nawiązaliśmy należy do modelowych – mówi Jolanta Jaworska, Dyrektor Programów Publicznych IBM Polska i Kraje Bałtyckie, Wiceprezes ABSL.

Szerokie możliwości

Miasto Katowice właśnie rozpoczyna kolejną edycję kampanii Katowice. Tu znajdziesz pracę, której celem jest wsparcie firm działających w sektorze nowoczesnych usług biznesowych. Kampania jest organizowana przez Urząd Miasta Katowice i wspierana przez ABSL.


Podobnie jak w zeszłym roku, kampania ma na celu przyciągnięcie nowych mieszkańców do Katowic poprzez informowanie o szerokich możliwościach rozwoju zawodowego. Korzyścią, jaką uzyskają firmy z uczestnictwa w tej kampanii będzie usprawnienie procesów rekrutacyjnych poprzez przyciągnięcie potencjalnych pracowników.


1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5.0