data publikacji

Już prawie połowa firm w Polsce dostrzega potrzebę inwestycji w zrównoważoną przestrzeń biurową.

Od lewej: Jonathan Cohen - Colliers International, Jarosław Kujawa z BuroHappold, Przemysław Olszewski z PRC Architekci, Magda Szubert - Saint-Gobain Ecophon, Bogdan Ślęk z Philips Lighting, Adam Targowski - Skanska Property Poland
Wnioski z raportu zaprezentowała Katarzyna Chwalbińska-Kusek, BuroHappold Engineering

Aby jeszcze bardziej zwiększyć świadomość korzyści, płynących ze zrównoważonego budownictwa, grupa ekspertów przygotowała Białą Księgę – dokument, którego celem jest zachęcenie firm do zbadania rzeczywistego oddziaływania budynków na pracujących w nich ludzi poprzez przedstawienie globalnej metodologii pomiaru, która może być zastosowana przez biznes w Polsce.
Projekt został objęty patronatem Ministerstwa Gospodarki, World Green Building Council i Polish Green Building Council.

Twórcą projektu jest międzynarodowe biuro projektowe BuroHappold Engineering. Firma powołała techniczną grupę roboczą, składającą się z przedstawicieli Colliers International, Philips Lighting, Halton Oy, Ecophon Saint-Gobain oraz Skanska Property Poland. W skład grupy roboczej weszli specjaliści z takich obszarów, jak kadry, marketing, inżynieria, architektura, akustyka oraz certyfikacja BREEAM i LEED.

– To przełomowy moment dla rynku – podkreśla Katarzyna Chwalbińska-Kusek, Marketing and Business Development Manager w BuroHappold Engineering, założycielka Construction Marketing Group. – Po raz pierwszy w Polsce tak szeroka grupa ekspertów, z tak wielu różnych organizacji, podjęła się weryfikacji globalnej metodologii pomiaru wpływu budynków na ich użytkowników. Członkowie technicznej grupy roboczej zanalizowali i opisali zagadnienie oraz wskazali, że istnieje globalne rozwiązanie, które można z powodzeniem zastosować na polskim rynku.

W związku z tym, że przeciętnie około 90 proc. naszego czasu spędzamy w czterech ścianach, środowiska wewnętrzne mają ogromny wpływ na nasze zdrowie i samopoczucie. Nowoczesne, zrównoważone biura wyposażone są w szereg rozwiązań, które pozwalają ograniczyć te negatywne efekty, m.in. poprzez zastosowanie lepszych systemów wentylacyjnych, większy dostęp do światła dziennego czy stworzenie stref relaksu.
– Naszym celem jest zachęcenie rynku do przeprowadzenia zintegrowanych pomiarów, które pozwolą zobrazować rzeczywisty wpływ zrównoważonych budynków na zdrowie i produktywność pracowników –  dodaje Katarzyna Chwalbińska-Kusek.

W ramach projektu odbył się cykl czterech spotkań warsztatowych. Techniczna grupa robocza oparła swoje dyskusje na raporcie pt. „Health, Wellbeing and Productivity in Offices”, opublikowanym w 2014 r. przez World Green Business Council – największą światową organizację zajmującą się zagadnieniem zielonego, zrównoważonego budownictwa.
Wnioski z warsztatów zostały zebrane w jednym dokumencie – Białej Księdze, zatytułowanej „Zdrowie i Produktywność w Zrównoważonych Budynkach”.

Biała Księga jest skierowana przede wszystkim do inwestorów, liderów biznesu, najemców i agentów nieruchomości. Zawiera syntezę najważniejszych informacji na temat wpływu zrównoważonego budownictwa na zdrowie i produktywność pracowników oraz przedstawia korzyści związane z zastosowaniem zielonych rozwiązań dla firm, takie jak spadek absencji, rotacji pracowników czy wzrost produktywności, co w dłuższej perspektywie znacząco wpływa na wyniki finansowe przedsiębiorstw.

– Z przeprowadzonych przez nas badań wynika, że 54 proc. firm nie jest jeszcze gotowych zainwestować w zielone powierzchnie biurowe. Dlatego głównym celem naszych działań jest zwiększenie świadomości biznesowej na temat wpływu zrównoważonych budynków na ludzi, a także możliwych korzyści finansowych dla firm, które wiążą się z wprowadzeniem zrównoważonych rozwiązań. Podczas warsztatów zaadaptowano do lokalnych warunków konkretne narzędzia umożliwiające dokonanie pomiarów, m.in. za pomocą danych o nieobecności czy rotacji pracowników, jakości powietrza lub dostępu do światła dziennego – dodaje Chwalbińska-Kusek.

Białą Księgę zamyka lista kluczowych czynników inżynieryjnych, na które powinni zwrócić uwagę najemcy i inwestorzy przy projektowaniu powierzchni biurowej. Wśród nich znalazły się dokładnie określone czynniki, takie jak komfort cieplny, hałas i akustyka czy układ wewnętrzny budynku.

Idea zrównoważonego budownictwa polega na projektowaniu, budowaniu i użytkowaniu budynków z myślą o zdrowiu pracowników i z poszanowaniem środowiska naturalnego. Ważną rolę w tym procesie odgrywają nowe technologie, które nie tylko pomagają tworzyć budynki w znacznym stopniu zmniejszające emisję zanieczyszczeń i wszelkiego rodzaju odpadów, ale też sprawiają, że budynek jest przyjazny dla przebywających w nim osób.

Z badań wynika, że w zapewnieniu optymalnych i sprzyjających warunków pracy kluczową rolę odgrywają:
- odpowiednia temperatura powietrza (22–24°C),
- dostosowana do potrzeb wentylacja,
- właściwe oświetlenie stanowisk pracy,
- odpowiednia ilość świeżego powietrza przypadająca na każdą osobę (IAQ – Indoor Air Quality).

Zrównoważone budynki, potocznie określane jako zielone, spełniają wszystkie powyższe warunki.


Biała Księga jest dostępna pod tym linkiem

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5.0