data publikacji

Tylko 1,5 proc. pracowników zadeklarowało, że rozważa rezygnację z pracy ze względu na otrzymywanie świadczenia z programu 500+

Już co trzeci pracodawca obawia się, że program 500+ wpłynie negatywnie na dostępność pracowników - wynika z badania Work Service i Millward Brown

To wniosek z badania, zrealizowanego przez Millward Brown na zlecenie Work Service S.A. Oznacza to, że odejście z pracy dopuszcza ok. 240 tysięcy osób.

Jednak pracodawcy mają większe obawy, bo niemal 1/3 uważa, że program 500+ będzie miał negatywny wpływ na dostępność pracowników. Eksperci Work Service zwracają uwagę, że choć wprowadzenie zmian nie powinno odbić się na rynku pracy, mogą się pojawić branże i regiony, które zostaną dotknięte wzmożonymi trudnościami rekrutacyjnymi.

– Od momentu wprowadzenia rządowego programu 500+ w przestrzeni publicznej pojawiło się wiele komentarzy, dotyczących jego wpływu na rynek pracy. Postanowiliśmy to zjawisko zbadać. I jak się okazuje jedynie 1,5 proc. pracowników rozważa rezygnację z pracy w związku z otrzymywaniem 500+. Na poziomie procentowym jest to bardzo niskie wskazanie, ale w przeliczeniu na liczbę pracowników, daje ponad 240 tysięcy osób, co może być odczuwalne w poszczególnych regionach kraju – komentuje Maciej Witucki, Prezes Zarządu Work Service S.A. – Nie można jednak całkowicie pomijać nastrojów pracodawców. 32,8 proc. obawia się negatywnego wpływu świadczenia na dostępność pracowników. To natomiast może oznaczać, że część osób po prostu nie przyznała się w badaniu, że dodatkowe pieniądze są impulsem do rezygnacji z pracy. Natomiast pracodawcy, którzy są najbliżej pracowników, dostrzegają inną skalę zjawiska.

Kogo 500+ skłoni do rezygnacji pracy? 

Z danych Work Service wynika, że zaledwie 1,5 proc. pracujących Polaków rozważa rezygnację z  pracy w  związku z  otrzymywaniem świadczenia 500+. Uwzględniając, że na koniec I kwartału br. w Polsce było ponad 16 mln aktywnych zawodowo osób, rezygnację z  pracy dopuszcza ponad 240 tysięcy pracowników.

Biorąc natomiast pod uwagę, rozłożenie terytorialne pracujących oraz zróżnicowanie branżowe nie powinno to mieć większego znaczenia dla żadnej z gałęzi gospodarki.
Wśród beneficjentów programu 500+, aż 3 na 4 mówi, że w  ogóle nie zastanawiał się nad rezygnacją z  pracy w związku z otrzymywaniem świadczenia, natomiast co piąty deklaruje, że to zbyt mała kwota, by zachęcała do porzucania pracodawcy.

Rezygnację z pracy, wśród beneficjentów, rozważa tylko 4,3 proc. osób. Wśród nich dominują młodzi pracownicy – 9,9 proc. osób w wieku od 18 do 34 roku życia w  porównaniu do zaledwie 1,1 proc. osób od 35-44 lat oraz zarabiający 2-3 tys. zł (21,3 proc. rozważających rezygnację pracy). 

Pracodawcy z obawami

Już co trzeci pracodawca obawia się, że program 500+ wpłynie negatywnie na dostępność pracowników. Największe obawy występują w  firmach średnich (39 proc. obawiających się) oraz w  produkcji i  handlu – odpowiednio 42 i 41 proc. obawiających się.

– Warto zwrócić uwagę, że istnieje związek między odsetkiem pracowników deklarujących chęć odejścia z pracy w  związku z programem 500+ zarabiających 2-3 tys. zł, a niepewnością pracodawców w branży produkcyjnej i handlu. To właśnie w tych sektorach mediana zarobków kształtuje się na tym poziomie, co może uzasadniać obawy pracodawców. Co więcej, właśnie w tych branżach widoczne są dziś wzmożone trudności z  pozyskaniem kandydatów – podsumowuje Krzysztof Inglot, pełnomocnik Zarządu Work Service S.A.

 

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5.0