data publikacji

Wizerunek personelu sprzątającego w oczach pracowników biurowych – czyli ciąg dalszy badań SCA i Tork.

Aż 6 na 10 osób w małych firmach zna imię osoby sprzątającej w ich biurze, a w przypadku dużych biur – tylko 3 na 10 osób

Postrzeganie osób sprzątających zależy w dużej mierze od wielkości firmy, w której wykonują swoją pracę – wynika z badań przeprowadzonych na zlecenie firmy SCA i marki Tork. Jak się okazuje, kontakt z personelem sprzątającym chętniej nawiązują pracownicy biurowi w małych firmach, niż w korporacjach. Na różnice wpływa też wiek pracowników biurowych.

Praca personelu sprzątającego coraz częściej odbywa się w ciągu dnia, a nie tylko późnym wieczorem lub w nocy. Firma SCA i należąca do niej marka Tork przeprowadziła na początku 2015 roku badania na temat postrzegania personelu sprzątającego przez pracowników biurowych, co pozwala lepiej zrozumieć potrzeby i ukryte motywacje odbiorców usług firm sprzątających.

Porządek w dzień lub w nocy

– Zmiany dotychczasowych godzin pracy ma większe znaczenie, niż pozornie się wydaje, ponieważ zaczynają dotykać społecznego kontekstu i relacji międzyludzkich. Poprzez badania staramy się zrozumieć naturę tych zmian – mówi Daniel Opiłowski, Senior Product Manager w polskim oddziale SCA Hygiene sp. z o.o. 
Wyniki badania przeprowadzonego w kilku europejskich krajach pokazują, że ponad połowa prac sprzątających wykonywanych przez profesjonalne firmy w biurach odbywa się we wczesnych godzinach porannych lub w trakcie oficjalnych godzin pracy biura.

Generalnie pracownicy biurowi deklarują duży szacunek dla personelu sprzątającego i dostrzegają, że ich praca przekłada się na lepszą jakość ich codziennego pobytu w firmie (84 proc.). Zaś sama firma staje się dzięki temu przyjaźniejszym miejscem do pracy i zyskuje w oczach klientów (92 proc. badanych).

Mała firma – dużo rozmów

Bardziej szczegółowe badania wykazują jednak znaczące różnice w relacjach między pracownikami biurowymi a osobami sprzątającymi – właśnie w zależności od wielkości biura. Co ciekawe, w większych biurach, w których pracuje ponad 200 pracowników, pracownicy deklarują, że częściej „natykają się” na personel sprzątający. 40 proc. z nich twierdzi, że spotykają osoby sprzątające codziennie, podczas gdy tak samo twierdzi tylko 15 proc. przepytanych pracowników w małych firmach.

Jednak skłonność do wzajemnych kontaktów i rozmów jest znacznie większa w przypadku pracowników małych firm. Aż 6 na 10 osób w małych firmach zna imię osoby sprzątającej w ich biurze, a w przypadku dużych biur – tylko 3 na 10 osób.

Codzienne „Dzień dobry”

Pewne różnice można zauważyć także w zależności od wieku osób pracujących w biurze. Osoby starsze deklarują bardziej pozytywny stosunek do personelu sprzątającego. Liczba pracowników biurowych, które nigdy nie rozmawiały z osobami sprzątającymi jest znacznie większa w grupie wiekowej poniżej 25 lat, w porównaniu do pracowników powyżej 50 lat.

Starszym pracownikom łatwiej przychodzi codzienne pozdrowienie i przywitanie się z osobą sprzątającą. Jednocześnie osoby te oczekują także przywitania się ze strony personalu sprzątającego (70 proc. w grupie powyżej 50 lat i 58 proc. w przedziale 18-25 lat). 

Kto sprzątaTwoje biurko?

Starsze osoby są także bardziej otwarte na sprzątanie biura w godzinach ich pracy. Na przykład 43 proc. pracowników w wieku od 18 do 25 lat deklaruje, że nie czuje się komfortowo, kiedy ktoś sprząta ich biurko w trakcie pracy. W przypadku osób w wieku 50-56 odpowiedziało tak tylko 27 proc.

- Badanie pokazuje, że wchodzenie w relacje, nawiązywanie osobistych kontaktów i krótkie rozmowy z pracownikami biurowymi stają się naturalną częścią pracy personelu sprzątającego. To zupełnie inna sytuacja, kiedy sprzątanie odbywa się wieczorem lub w nocy. Dla firm, które tak jak nasza, dostarczają firmom sprzątającym środki czystości, jest to jasny sygnał, że jakość produktów powinna wspierać personal w płynnej, szybkiej i efektywnej pracy. Dla marki Tork będzie to teraz priorytetem – mówi Daniel Opiłowski.


Ankieta została przeprowadzona przez Questback na zlecenie marki Tork wśród 3056 pracowników biurowych w Szwecji, Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Rosji i Holandii.
Ankiety przeprowadzono w styczniu i lutym 2015 r. 59,9 proc. odpowiadających stanowiły kobiety, 40,1 proc. stanowili mężczyźni.


1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5.0