data publikacji

Outsourcing procesów biznesowych to sposób na optymalizację kosztów operacyjnych przedsiębiorstwa. W wielu przypadkach – po prostu konieczność.


Firmy w dzisiejszych czasach nie mogą pozwolić sobie na zwolnienie tempa i niższą wydajność. Dlatego przedsiębiorcy decydują się na obsługę zewnętrzną, dzięki czemu mogą uzyskać dostęp do profesjonalnej wiedzy i najnowszych rozwiązań, oferowanych przez dostawców usług dla biznesu. Dzięki firmom outsourcingowym przedsiębiorstwa mogą więc skupić się na swoich najważniejszych celach i zadaniach.

Cena czy jakość?

W outsourcingowych trendach nastąpił zwrot – oceniają eksperci z TMF Group. Z ich analiz wynika bowiem, że cięcie kosztów jest czynnikiem decydującym o podjęciu decyzji o obsłudze zewnętrznej zaledwie dla trzech z dziesięciu badanych firm. Ok. 30 proc. badanych firm zamierza w ten sposób poprawić swoją efektywność, a dla co czwartej firmy ważna jest fachowa wiedza i narzędzia, jakie oferują usługodawcy.  
Przedstawiciele TMF Poland (wchodzącej w skład TMF Group), która jest globalnym dostawcą usług dla biznesu, obserwują zmiany w nastawieniu firm do zewnętrznej obsługi procesów biznesowych. – Aspekt ekonomiczny nadal odgrywa ważną rolę przy podejmowaniu przez naszych klientów decyzji o zleceniu zewnętrznej obsługi administracyjnej firmy. Jednak od kilku lat widać coraz wyraźniej, że firmy poza ceną zwracają także baczną uwagę na jakość usług. Poszukują także specjalistów w danej dziedzinie. I to właśnie poziom obsługi staje się powoli czynnikiem, który ma decydujący wpływ przy wyborze firmy do obsługi – podkreśla Mikołaj Pluciński, prezes zarządu TMF Poland.  
Analizy rynkowe wskazują, że prawie co druga spośród firm działających na naszym rynku regularnie korzysta z usług outsourcingowych. Co ciekawe, duży wzrost tego sektora przypada na okres spowolnienia gospodarczego. To logiczne: przedsiębiorcy zmuszeni byli do zastosowania bardziej efektywnych rozwiązań biznesowych w celu zmniejszenia wydatków przedsiębiorstwa.

Ile można zaoszczędzić dzięki outsourcingowi?      

– Firmy zaczynają rozważać obsługę zewnętrzną wtedy, gdy pojawia się możliwość redukcji kosztów. Korzyści mogą być znaczne, co pokazuje chociażby przykład firmy z branży detalicznej, działającej w ponad dwudziestu krajach na różnych kontynentach i zatrudniającej pracowników administracyjnych w każdej lokalizacji, która zleciła prowadzenie rachunkowości TMF Group – opowiada przedstawiciel TMF Poland. – Przejęcie przez nas obowiązków księgowych w tych krajach pozwoliło firmie zmniejszyć koszty związane z utrzymaniem działu księgowości o jedną czwartą, a ponadto zwiększyć efektywność pracy poprzez skupienie się na kluczowych czynnościach firmy. Dzięki tym korzyściom klient zdecydował się później także na outsourcing usług płacowych i HR.
Jedną z najbardziej popularnych dziedzin outsourcingowych w Polsce jest księgowość. Na kompleksową obsługę procesów biznesowych decydują się najczęściej firmy z branży ubezpieczeń, bankowości, finansów oraz telekomunikacji. Do listy odbiorców usług outsourcingowych w Polsce dołączają również też coraz częściej firmy z branży handlowej i dystrybucyjnej. Szerzej o korzyściach płynących z outsourcingu pisaliśmy tutaj.

Minimalizuj ryzyko i błędy

Podsumowując, outsourcing daje możliwość skupienia się tylko na podstawowym obszarze  działalności firmy i tym samym wykorzystania jej najmocniejszej strony. Co ważne, przekazanie wybranych czynności firmy pozwala zminimalizować ryzyko popełnienia błędów, związanych ze znajomością zagadnień administracyjno-prawnych, a także z terminowością podczas zarządzania procesem biznesowym.
– Ciągłe śledzenie zmieniających się przepisów i ich interpretacja jest kłopotliwa dla większości przedsiębiorców – podkreśla Mikołaj Pluciński, prezes TMF Poland. – To właśnie nasze zadanie, ponieważ nieustanne poszerzanie wiedzy na temat nowych przepisów i regulacji wpisane jest w działanie firm outsourcingowych. Nasi doradcy dysponują wiedzą na temat wprowadzanych nowelizacji, tym samym nasi klienci mają automatycznie dostęp do najnowszych informacji. Ponadto regularnie wprowadzamy i stale udoskonalamy procedury dla poszczególnych zakresów usług, co pozwala nam utrzymać wysoki poziom obsługi klientów. Chcemy, żeby obsługa była dla naszych klientów możliwie najbardziej czytelna, dlatego firmy w każdym momencie mają możliwość wglądu w prowadzoną dokumentację.  


Więcej o TMF Poland pisaliśmy w artykułach Kontrola usług biznesowych oraz Kompleksowa budowa struktur

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5.0