data publikacji

SCA i Tork przeprowadziły badania na temat postrzegania personelu sprzątającego przez pracowników biurowych.

Fot. Tork

Choć usługi sprzątania w systemie nocnym są bardzo popularne, to w niektórych krajach można zauważyć tendencje do zmiany z systemu nocnego na dzienny. To sprawia, że pracownicy biurowi coraz częściej wchodzą w interakcje z pracownikami firm sprzątających.

Firma SCA i marka Tork przeprowadziły badania na temat postrzegania personelu sprzątającego przez pracowników biurowych. Jak wynika z badań, coraz więcej firm sprzątających świadczy swoje usługi wcześnie rano, a nawet w trakcie dnia.

Przeprowadzone ankiety pokazują, że aż dla 49 proc. pracowników biurowych wchodzenie w interakcje z osobami sprzątającymi nie stanowi problemu, a aż 84 proc. pracowników biurowych uważa, że praca personelu sprzątającego ma znaczny wpływ na komfort w miejscu pracy. Prawie połowa przepytanych osób nie była jednak w stanie podać imienia osoby, która w jej miejscu pracy zajmuje się sprzątaniem.

Z ankiet wynika także, iż:
- 79 proc. pracowników biurowych czuje się bardziej komfortowo, kiedy osoby sprzątające mówią w tym samym języku co one,
- 77 proc. pracowników czuje się bardziej komfortowo, kiedy osoby sprzątające są im znane,
- 67 proc. woli, kiedy osoby sprzątające noszą rozpoznawalną odzież, np. z logo firmy sprzątającej, niż kiedy są w zwykłych ubraniach.

Tendencje pokazują, że rola personelu sprzątającego będzie się zmieniać. Z "niewidzialnych", pracujących nocą osób, personal sprzątający będzie stawać się pełnoprawnym uczestnikiem życia biurowego. To oznacza, że od osób wykonujących tę pracę będzie się oczekiwać także umiejętności komunikacyjnych, elastyczności, a czasem nawet znajomości języków obcych.

Pełne wyniki badań dostępne są tutaj


Badanie zostało przeprowadzone przez Questback na zlecenie Tork. Przepytano 3056 pracowników biurowych w sześciu krajach (Szwecja, UK, Francja, Niemcy, Rosja, Holandia) od stycznia do lutego 2015 za pośrednictwem ankiety on-line.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2.0