data publikacji

Prezentacje multimedialne podczas spotkań, wykładów, konferencji, seminariów czy narad są już elementem obowiązkowym, dopełniającym proces wzajemnej komunikacji.

Sala konferencyjna firmy Rezydent w Warszawie. Projekt  realizowany przez Integrated Professional Solutions

Spotkania i prezentacje to nierozłączny element funkcjonowania każdej firmy, instytucji czy organizacji. W środowisku, w którym oczekuje się więcej i szybciej, zintegrowane systemy audiowizualne w salach konferencyjnych, wykładowych czy wnętrzach multimedialnych są odpowiedzią na współczesne potrzeby i cele.

Prezentacje multimedialne podczas spotkań, wykładów, konferencji, seminariów czy narad są już elementem obowiązkowym, dopełniającym proces wzajemnej komunikacji.

Rynek oferuje wiele rozwiązań w zakresie systemów projekcyjnych, skonfigurowanych w sposób najbardziej optymalny do potrzeb. Ważny jest prawidłowy dobór typu projektora, pod względem jego rozdzielczości, ceny czy innych parametrów w odniesieniu do wielkości i warunków pomieszczenia, w którym będzie się znajdował, jak i ekranu projekcyjnego z którym będzie połączony. Efektem jest obraz umożliwiający czytelność i ostrość prezentowanych materiałów tak samo widoczny o każdej porze roku czy dnia, bez względu na rodzaj rozlokowania miejsc siedzących w sali.

W przypadku, gdy nie można zgromadzić wszystkich uczestników spotkania w jednym miejscu, systemy do wideokonferencji są najlepszym rozwiązaniem. Na rynku pojawiły się  systemy które umożliwia  zgromadzonym w jednej sali wzajemną widoczność na ekranie projekcyjnym i nieograniczoną komunikację werbalną z pozostałymi, nieprzebywającymi fizycznie w tym samym miejscu osobami.

Wszyscy uczestnicy wideokonferencji mogą pracować nad tymi samymi dokumentami czy na tych samych aplikacjach komputerowych, wspólnie debatując na odległość. Biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia stosunkowo dużego poziomu natężenia światła, ze względu na kamery będące elementem takiego systemu, najkorzystniejsze jest zastosowanie systemu projekcji tylnej, zapewniającej mimo jasnego oświetlenia sali, bardzo dobry kontrast i czytelność obrazu na dużym ekranie. Warunkiem jest posiadanie takich systemów wideokonferencyjnych po obu stronach, czyli łączonych się ze sobą obiektach oraz odpowiedniej przepustowości połączeń internetowych.

Wątki i systemy

Spotkania, w których biorą udział obcojęzyczni interlokutorzy są dzisiaj powszechne, nie zawsze jednak wszyscy ich uczestnicy mogą porozumiewać się w jednym języku, dlatego ważne stają się sprawne, nowoczesne rozwiązania technologiczne umożliwiające łatwą, szybką i zrozumiałą komunikację pomiędzy wszystkimi uczestnikami.

Współczesne systemy tłumaczeń symultanicznych wspomagają dokonywanie przekładu wystąpień mówców oraz rozprowadzenie przetłumaczonej treści wystąpienia do każdego z uczestników konferencji w czasie rzeczywistym. Sygnał z mikrofonu mówcy doprowadzony jest poprzez tzw. jednostkę centralną, do umieszczonych w kabinach dźwiękoszczelnych pulpitów tłumaczy, następnie wszystkie wersje po przetłumaczeniu drogą bezprzewodową wracają do odbiorników podczerwieni, w jakie wyposażeni są uczestnicy konferencji.

Rozwiązania takie pozwalają na prowadzenie spotkań dyskusji, bez dyskryminacji ze względu na język mówcy czy narodowość. Każdy uczestnik ma możliwość zarówno zrozumienia wszystkich wątków i tematów spotkania, jak też czynnego zabrania głosu: zadania pytania, wyrażenia opinii, podzielenia się własnymi doświadczeniami lub wiedzą.

Każdy głos jest ważny

Podczas każdej rozmowy, a zwłaszcza dyskusji grupowych, gdzie każdy głos jest ważny i powinien być słyszalny z pomocą przychodzą nowoczesne systemy zarządzania komunikacją werbalną. Przewodniczący spotkania ma możliwość zarządzania dyskusją, począwszy od kolejności zgłoszeń mówców po kontrolę długości wypowiedzi, a także zapewnieniem odpowiedniej słyszalności. Każdy uczestnik spotkania może zgłosić chęć wypowiedzi i w trakcie zabierania głosu nie będzie zagłuszany przez pozostałych. System składa się z pulpitu przewodniczącego, zarządzającego rozmową oraz pulpitów uczestników.

Dodatkowo każdy taki system umożliwia obsługę dowolnej, pożądanej liczby uczestników, a także posiada właściwości do rozbudowy liczby stanowisk. Łatwy i intuicyjny w obsłudze ułatwi efektywność każdego spotkania, wymagającego dyskusji.


Dzięki szerokiej gamie rozwiązań multimedialnych dostępnych na rynku firmy mogą zwiększyć swój prestiż biura, zarówno na etapie projektowania jak i późniejszej modernizacji pomieszczeń. Nowoczesne technologie umożliwiają instalację urządzeń bez zbędnych sieci okablowania, częstokroć drogą połączeń bezprzewodowych.

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5.0