data publikacji

Czas i pieniądze firmy pomogą zaoszczędzić elektroniczne paski płacowe. Tak jest szybciej. I przede wszystkim bezpieczniej.

 

Według polskiego prawodawstwa wydawanie comiesięcznych pasków płacowych jest dobrowolne. Jednak wiele organizacji w swoich regulacjach zakładowych zobowiązuje się do przekazywania takich dokumentów. 

Korzyści dla budżetu i organizacji

Rozwiązanie to zapewnia przejrzystość w kwestii comiesięcznych wynagrodzeń i ułatwia komunikację na linii firma - pracownik. – Z tego względu warto skorzystać z narzędzi informatycznych, które pozwalają zrealizować ten proces szybciej. Ponadto dzięki zmniejszeniu nakładów pracy i ograniczeniu obiegu papierowych dokumentów wpływają korzystnie na budżet firmy – wyjaśnia Ireneusz Hołowacz, Dyrektor ds. Produktów w GAVDI Polska S.A.
Taka praktyka usprawnia oczywiście komunikację w organizacji, ale realizowana w oparciu o papierowe dokumenty wymaga nakładów pracy działu kadr i płac. Warto więc wiedzieć, że proces ten można zelektronizować z korzyścią dla budżetu i organizacji pracy administracyjnej dzięki rozwiązaniu ePaski, będącego dziełem firmy GAVDI

Usprawnij procesy

Firmy, które w zarządzaniu kadrami korzystają z SAP HCM i chcą usprawnić proces generowania i wysyłania pasków płacowych, mogą skorzystać z rozwiązania ePaski, dzięki któremu pracownicy będą mieli wgląd do informacji o swoich wynagrodzeniach w sposób elektroniczny.
Jakie możliwości daje ten system? Przede wszystkim stworzenie paska płacowego dla każdego z pracowników w formie dokumentu PDF na podstawie danych z systemu SAP HCM. Po opatrzeniu go podpisem elektronicznym oraz zabezpieczeniu indywidualnym hasłem pracownika ePaski wysyłane SA pracownikom na wskazane adresy mailowe.
Pracownicy (którzy uprzednio wyrazili zgodę na otrzymywanie wybranych dokumentów drogą elektroniczną) mogą więc otrzymywać mailową informację o wysokości wynagrodzenia. Z kolei dział kadr zyskuje możliwość masowego generowania pasków i ich automatycznego wysłania, a to eliminuje konieczność dostarczania dokumentów w formie tradycyjnej, czyli papierowej.

Paski, formularze…

Istotne jest, że aplikacja gwarantuje poufność informacji oraz daje pewność, iż wgląd do przesyłanych mailem informacji będzie miał jedynie uprawniony pracownik. Dzieje się tak, ponieważ każdy wygenerowany pasek płacowy jest w sposób automatyczny zabezpieczany indywidualnym hasłem. ePaski, które trafiają na skrzynkę mailową pracownika, są także podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym.


Na zakończenie warto dodać, że rozwiązanie ePaski pozwala zelektronizować nie tylko proces wysyłania pasków płacowych, ale też przekazywania pracownikom formularzy RMUA, deklaracji PIT czy innych dokumentów kadrowo-płacowych, co znacznie ułatwia pracę administracyjną działów kadr.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5.0