data publikacji

Grupa Cyfrowy Polsat ujednolici wewnętrzne procesy kadrowe dzięki SAP HCM.

System będzie wspierać procesy kadrowe, w tym rozliczenie listy płac oraz obsługę ZFŚS, wnioski kadrowe, zarządzania czasem pracy, administrację kadrami z obsługą wielozatrudnienia

Firmy Gavdi Polska i SID wdrożą dla Grupy Cyfrowy Polsat system SAP HCM, który zintegruje system informatyczny do obsługi procesów kadrowo-administracyjnych w spółkach grupy. Obejmie on zarządzanie czasem pracy, rozliczenie listy płac, administrację kadrami i zarządzanie strukturą organizacyjną.

Wdrożenie rozwiązania SAP HCM jest jednym z elementów prowadzonego wewnątrz Grupy projektu ujednolicania systemów informatycznych w ramach integracji operacyjnej tworzących ją spółek.

– Najbardziej zależy nam na uzyskaniu spójnej architektury rozwiązania dla wszystkich jednostek organizacyjnych i dopasowaniu podstawowych funkcjonalności systemu do potrzeb Grupy i naszych pracowników. Cały proces jest realizowany w ramach koncepcji biznesowej Global Template, którą będziemy wykorzystywać także w przyszłości – mówi Tomasz Gillner-Gorywoda, Członek Zarządu Cyfrowy Polsat S.A. i Dyrektor Generalny Polkomtel sp. z o.o.

Projekt został podzielony na trzy etapy. W ramach pierwszej części wdrażane jest rozwiązanie SAP HCM w spółkach Grupy, między innymi w Cyfrowym Polsacie i Telewizji Polsat. System będzie wspierać procesy kadrowe, w tym rozliczenie listy płac oraz obsługę ZFŚS, wnioski kadrowe, zarządzania czasem pracy, administrację kadrami z obsługą wielozatrudnienia. Podczas drugiego etapu konsultanci wdrożą moduł zarządzania podróżami służbowymi oraz samoobsługę pracowniczą i menedżerską. W ten sposób kadra zarządzająca uzyska kompleksowe oraz spójne informacje o kompetencjach pracowników do wykonywania powierzonych prac, co zmniejszy koszty administracyjne oraz skróci czas uzyskiwania informacji na temat pracowników.

Ostatnim etapem projektu będzie uruchomienie wszystkich wdrożonych wcześniej modułów w spółce Polkomtel. Dzięki temu wszyscy pracownicy będą korzystać z jednego kompleksowego środowiska informatycznego, które obsłuży procesy zarządzania zasobami ludzkimi i umożliwi uzyskanie szybszego dostępu do informacji wewnątrz całej grupy kapitałowej.

– Wdrożenie w Grupie Kapitałowej Cyfrowy Polsat to złożony, kompleksowy projekt. Cieszymy się, że największa polska grupa mediowo-telekomunikacyjna zaufała doświadczeniu i kompetencjom naszych konsultantów – mówi Sławomir Stępień, Członek Zarządu GAVDI Polska S.A.

W ramach projektu GAVDI i SID dostarczą produkty autorskie, które znacząco zwiększają zakres standardowego rozwiązania oraz poprawiają efektywność procesów HR. Wdrożenie zostanie zrealizowane między innymi w oparciu o autorskie rozwiązania GAVDI, w tym Document Generator usprawniający i standaryzujący generowanie dokumentów kadrowo-płacowych, eDeklaracje do obsługi elektronicznych deklaracji podatkowych oraz eTeczka, czyli elektroniczna teczka osobowa, która umożliwia przechowywanie elektronicznych kopii wszystkich dokumentów zawartych w teczce osobowej pracownika.


W projekcie wdrożone zostanie również rozwiązanie SID Karta Czasu Pracy, które pozwala na prowadzenie danych o czasie pracy oraz dekretacji kosztów pracy.


1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5.0