data publikacji

Rekruter pyta i ocenia, kandydat odpowiada i czeka na decyzję – tak wygląda tradycyjny podział ról w procesie rekrutacyjnym. A jak wyglądają rekruterzy w oczach kandydatów?

Fot. Actiu

Kandydaci bardzo często są krytyczni wobec pracodawców i szybko dostrzegają ne­gatywne elementy rekrutacji.
Z drugiej edycji badania Candidate Experience, przeprowadzonego z inicjatywy Koalicji na rzecz Przyjaznej Rekrutacji wynika, że choć w opinii połowy kandydatów osoby rekrutujące są dobrze przygotowane do spotkań kwalifikacyjnych, to niestety 34 proc. negatywnie ocenia kompetencje rekruterów.

– Rekruter to najczęściej pierwszy przedstawiciel firmy, z którym ma do czynienia kandydat. To, jaki obraz rekrutera pozostanie w pamięci kandydata, może mieć wpływ na późniejsze postrzeganie produktów i usług danej firmy. Dlatego tak istotne jest bieżące i konsekwentne zdobywanie nowych kwalifikacji przez osoby reprezentujące działy HR w firmach. W szczególności mam tutaj na myśli rozwijanie umiejętności w obszarze tzw. sprzedaży i marketingu oferty pracy, którą rekruter powinien odpowiednio zaprezentować podczas prowadzonych rozmów z kandydatem – podkreśla Marcin Sieńczyk, dyrektor zarządzający eRecruitment Solutions, inicjatora Koalicji na rzecz Przyjaznej Rekrutacji.

Rekruter potrzebuje wiedzy…

W drugiej edycji badania „Candidate Experience” kandydaci zostali poproszeni o ocenę rekruterów, z którymi mieli do czynienia.
Zdaniem połowy zapytanych, rekrutujący są dobrze przygotowani do spotkań kwalifikacyjnych, co trzeci z kandydatów uważa, że brakuje im specjalistycznej wiedzy, zaś 8 proc. respondentów twierdzi, że rekruterzy zwykle są nieprzygotowani i nie mają wiedzy na temat specyfiki pracy na stanowisku, na które poszukują pracownika.

Justyna Szymczak-Goździerska, Business Development Manager w Devonshire, uważa, że rekruterzy są bardzo ważnymi nośnikami informacji o firmie. – Powinniśmy posiadać przynajmniej podstawową wiedzę o oferowanych produktach i usługach, którą podczas spotkania rekrutacyjnego możemy przekazać kandydatowi. Nie wyobrażam sobie także sytuacji, w której nie potra­fiłabym przedstawić kandydatowi zakresu obowiązków w ramach stanowiska, na które ten aplikuje. Taki brak wiedzy całkowicie kompromi­towałby nie tylko mnie, jako rekrutera, ale również firmę, którą reprezentuję – podkreśla przedstawicielka Devonshire.

Marcin Sieńczyk z eRecruitment Solutions zwraca uwagę na potrzebę pogłębiania, obok wiedzy o firmie, wiedzy branżowej. – Dobry specjalisty ds. HR powinien na bieżąco poznawać nowe techniki i narzędzia rekrutacyjne, które pojawią się na rynku, i próbować je wdrażać w swojej firmie. Oczywiście nie wszystkie, i nie naraz, ale tak, żeby były właściwe dla rekrutowanych stanowisk i zgodne z przyjętą strategią HR – mówi Sieńczyk.

Warto, aby specjaliści ds. HR szli też z duchem czasu i reagowali na zmieniające się otoczenie. Młodsze pokolenia prowadzą nieco odmienny tryb życia i z uwagi na ogromną rolę nowych technologii inaczej organizują swój czas. Rekruter powinien śledzić trendy w rozwoju społeczeństwa i brać je pod uwagę przy poprowadzonych projektach.

Akademia Przyjaznej Rekrutacji

Dostępnych na rynku sposobów poszerzania kompetencji i umiejętności jest wiele – branżowe konferencje, warsztaty i szkolenia. eRecruitment Solutions, pod patronatem Koalicji na rzecz Przyjaznej Rekrutacji, uruchomił nowy projekt – Akademię Przyjaznej Rekrutacji. Jest to cykl lekcji przygotowanych przez praktyków HR, które pozwolą wesprzeć pracodawców w dbaniu o ich wizerunek oraz pozytywne wrażenia kandydatów wyniesione z procesu rekrutacyjnego.

Rekruter zaczyna kurs od poznania zasad przyjaznego procesu rekrutacyjnego i elementów profesjonalnego ogłoszenia o pracę i formularza aplikacyjnego. Dowiaduje się też m.in., jak prowadzić komunikację z kandydatami. Dwie ostatnie części poświęcone są nowoczesnym technologiom w rekrutacji oraz obszarowi candidate experience.

 


Kurs odbywa się online i jest bezpłatny.
Aby wziąć udział w Akademii wystarczy zarejestrować się przy pomocy formularza dostępnego tutaj.


1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5.0