data publikacji

Co skłania coraz większą część pracodawców do podniesienia pensji swoich pracowników?

Krzysztof Inglot - dyrektor Działu Rozwoju Rynków Work Service S.A.

Sytuację na polskim rynku pracy i płac komentuje Krzysztof Inglot - dyrektor Działu Rozwoju Rynków Work Service S.A., ekspert Work Service HR Academy

To już trzecia edycja przygotowanego przez Work Service „Barometru Rynku Pracy” i trzeci raz mamy do czynienia z wyraźnymi różnicami w podejściu do polityki płacowej pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

W tym roku aż 56 proc. zapytanych pracowników oczekuje podwyżki swojego wynagrodzenia – czyli o 7 p.p. więcej, niż w sierpniu ubiegłego roku. Jeśli spojrzymy na deklaracje pracodawców, to widzimy, że podwyżki planuje tylko 14 proc. z nich. Tylko, a może aż?

Biorąc bowiem pod uwagę wyniki poprzedniej edycji badania, w tym roku polityka płacowa polskich przedsiębiorstw uległa zmianie „na plus”. Odsetek pracodawców planujących zwiększenie poziomu płac wzrósł istotnie – aż o 9 p.p. To najlepszy wynik w ciągu trzech ostatnich lat. Choć cały czas widzimy rozbieżność pomiędzy pracownikami a firmami w zakresie polityki płacowej, to jednak warto podkreślić, że pracodawcy w Polsce stopniowo reagują na oczekiwania pracowników.

Skąd tak silna presja płacowa ze strony pracowników?
W moim przekonaniu jest następstwo systematycznej poprawy w gospodarce, a co za tym idzie rosnącej liczby rekrutacji prowadzonych przez firmy w Polsce, i to zarówno na pracowników wykształconych jak i tych najsłabiej wykwalifikowanych. Coraz większa liczba ogłoszeń sygnalizuje polskiemu pracownikowi, że jest lepiej. Z drugiej strony, oczekiwania pracowników rosną proporcjonalnie do wzrostu płacy minimalnej.

Z przygotowanego przez nas zestawienia wysokości minimalnego wynagrodzenia od roku, w którym Polska została członkiem Unii Europejskiej, do dziś, wyraźnie widać, że ustawowa płaca minimalna polskiego pracownika wzrosła ponad dwukrotnie (+112%).
Jednocześnie dynamika przeciętnego wynagrodzenia, które moim zdaniem jest dużo bardziej miarodajnym wskaźnikiem uzależnionym od rzeczywistej sytuacji na rynku, była sporo wolniejsza i wyniosła +72%. Te liczby sporo mówią.

A zatem co skłania coraz większą część pracodawców do podniesienia pensji swoich pracowników?
Tak jak mówiliśmy w poprzednich latach, pracodawcy potrzebowali czasu, aby oswoić się z presją płacową i przyjąć takie strategie personalne, które będą ją uwzględniać. Choć podniesienie poziomu wynagrodzeń jest najczęściej ostatnim elementem walki o pracownika, to w sytuacji już istniejącego „rynku pracownika” w wielu obszarach, jak choćby w branży IT czy aglomeracjach takich jak Warszawa, Poznań czy Wrocław, taki krok wydaje się nieunikniony.

Optymistyczne plany firm, związane z polityką płacową, to także efekt pobudzenia w sektorze przedsiębiorstw, wynikającego z lepszej koniunktury. Firmy sprzedają więcej, są coraz spokojniejsze o realizację przyjętych założeń, co pozytywnie przekłada się na pracownika.

Czego spodziewam się w 2015 roku?
Dostęp do odpowiedniej kadry będzie coraz trudniejszy, a oczekiwania pracownika jeszcze większe. Walkę o personel wygrają ci, którzy właściwie zareagują na presję płacową, a przy tym będą tworzyły odpowiednie perspektywy zawodowe w przejrzystych warunkach. Jeszcze innym rozwiązaniem będzie większe otwarcie na kandydatów zza wschodniej granicy, prezentujących niższe oczekiwania płacowe.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4.5